Lokalpolitik

Satser stort på nye sommerhuse

Hjørring Kommune skal vurdere 14 nye sommerhusområder med henblik på udstykning af op til 160 sommerhusgrunde

Hvis det står til Hjørring Kommune, skal der åbnes mulighed for byggeri af masser af nye sommerhuse omkring Lønstrup. Folketinget har vedtaget en planlovsændring, der på landsplan giver mulighed for 8000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Hjørring Kommune er nu på vej med sit bidrag, og teknisk forvaltning har forløbig foreslået 14 nye områder - med plads til i alt 160 sommerhusgrunde. I forvejen findes der 2011 sommerhusgrunde i Hjørring Kommune, hvoraf 1867 er bebyggede. Så hvis alle de nye områder udstykkes, bliver det en udvidelse på otte pct. - Vi er parate til at tage munden fuld, kontaterer formand for teknik- og miljø udvalget, Ole Ørnbøl (S). Udvalget skal på onsdag besigtige de mulige nye områder. Det er et vigtigt kriterium for placeringen af nye udstykninger, at de ligger tæt på eksisterende sommerhusområder, og i forslagene skulle der også være taget hensyn til det særegne miljø omkring Lønstrup. - Vi vil ikke have, at nye sommerhuse kommer til at ligge for tæt på byen, ligesom der også skal være kiler med med luft og plads til stier i områderne, siger planchef Svend Jakobsen. Kommunen mener, at flere nye sommerhuse vil styrke beskæftigelsen indenfor byggeriet, turisterhvervet og i detailhandlen. Omfattende planarbejde Når politikerne har vedtaget, hvilke områder, der skal udstykkes, venter der et omfattende planarbejde, som nemt kan strække sig over et til to år. De foreslåede områder skal indgå i det nye landsplandirektiv, amtet skal lave et regionplantillæg, der skal laves et kommuneplantillæg, og endelig skal der laves lokalplaner. I alle faser får borgerne mulighed for at komme med indsigelser. Det bekymrer ikke, at der lige nu er en tendens til, at sommerhussalget stagnerer. - Vi skal ihvertfald sørge for at have varerne på hylderne, siger Ole Ørnbøl.

Forsiden