Satsning på helårs-turisme

Praktikant fra Aalborg Universitet skal bidrage til at skabe oplevelser for turister

René Steen er i nogle måneder i praktik på erhvervs- og turistkontoret. Foto: Henrik Louis

René Steen er i nogle måneder i praktik på erhvervs- og turistkontoret. Foto: Henrik Louis

Brønderslev Kommune satser mere på helårs-turisme. Der er en del tiltag i gang. Brønderslev Erhverv & Turisme har i nogle måneder en studerende fra turistuddannelsen på Aalborg Universitet, René Steen, der skal bistå med "Destination Helårsturisme". René Steen var med i initiativet med turist i egen by, som er et led i projektet. Tirsdag holdes så et stormøde, hvor projektet præsenteres. René Steen skal her fortælle noget om statistik for turister. René Steen har en bachelor i historie, men har valgt at bygge en turismeuddannelse oven på. Når han i sommeren 2011 er færdig på Aalborg Universitet, kan han kalde sig cand. mag i historie og turisme. Både historie og turisme har altid interesseret René Steen. Han er fra Agersted, men har de første år af sit liv boet i Voersaa. For ni år siden var han for første gang aktiv på Voergaard Slot i forbindelse med levendegørelsen. - Jeg har været mundskænk ved middelaldertaflerne, ligesom jeg har gået rundt på slottet for at synge. Det var en kammerats mor, der fik ham med til middelalderdagene, og det har han ikke fortrudt. - Den uge skal man bare på Voergaard, siger han. Der er et fantastisk socialt sammenhold i Voergaard Levende Historie, som foreningen hedder, der står bag. René Steen har to somre haft sommerferiejob som kustode på Dorf Møllegård. Her har han kunnet svare på spørgsmål og ellers servicere de besøgende. René Steen er glad for, at han har været ude i det pulserende liv via Voergaard og Dorf Møllegaard. - Der er stor forskel på universitetsmiljøet og et praktikjob på Brønderslev Erhverv & Turisme, bemærker René Steen. På Brønderslev Erhverv & Turisme indgår han i det daglige arbejde, og bistår med forskellige konkrete opgaver. Når praktikperioden er slut, skal han skrive et projekt over forløbet. - Her skal der også inddrages mere teori i en sådan opgave. Oprindeligt havde René Steen planer om at gå på handelsskole og uddanne sig til salgsassistent i en forretning. Men ret hurtigt skiftede han mening, og det blev historie, der vandt. Nu vil så gerne tage en turistuddannelse oven i historien. Det er en god kombination.