EMNER

Satsning på råderummet

Umiddelbart har mange børnefamilier sikkert siddet med overbærende smil, da Anders Fogh Rasmussen (V) og Bendt Bendtsen (K) torsdag aften præsenterede det nye regeringsgrundlag.

De lovede økonomiske lettelser for familier med børn falder nemlig som sommerregn: sagte, meget sagte - og den lovede forhøjelse af børnechecken træder først i kraft om to år, ti måneder og ti dage. Det må kaldes langtidsplanlægning. Den forhøjede børnecheck - kun for de yngste vel at mærke - er ligesom meget andet i grundlaget baseret et lidt luftigt begreb: Råderummet. Det dækker over de ekstra penge, staten får at gøre godt med, hvis det lykkes at få 60.000 flere i arbejde. Hvis det ikke lykkes, ja så kommer det til at knibe alvorligt med de mange gode ting. Det er altid en kende bekymrende, når økonomien baseres på forventninger om kraftigt øgede indtægter i fremtiden - før man ved, om forventningerne kan opfyldes. Rgeringens nye grundlag er et ambitiøst program for udviklingen af Danmark. Vi skal være et førende videnssamfund, og regeringen vil satse store summer på uddannelse, forskning og iværksætteri. Det lyder godt, for det er områder af vital betydning for alle danskeres fremtid. At folkeskolen skal styrkes, vil næppe et eneste tænkende menneske opponere imod. Men mere kontrol og flere test gør det ikke i sig selv, så planens ord om mere fokus på pædagogisk udvikling er vigtige at huske. Skattestoppet føres videre, men eventuelle skattelettelser er også afhængige af råderummet. Og hvordan lettelser i givet fald skal gives, det må vi gætte os til. Dansk Folkeparti har formentlig fået lov at sætte visse fingeraftryk. Således er et forbud med eksklusivaftaler ikke nævnt - uagtet begge regeringspartier gerne ser et forbud. Til gengæld var det befriende at høre Anders Fogh Rasmussens ord om fastholde den nuværende udlændingepolitik. Det må betyde, at Dansk Folkeparti forhåbentlig ikke kommer nogen vegne med sine krav om yderligere skærpelser. Nu bliver det op til regeringen at sikre så bredt et samarbejde som muligt om de mange planer. Og at sikre det nødvendige råderum.