Satsningen betalte sig

Hadsund Bio- og Kulturhus fordoblede billetsalget i det forgangne år

Film 1. marts 2003 07:00

HADSUND: Ved præsentationen af programmet for sæsonen 2002-2003 i august lagde formanden for Hadsund Bio & Kulturhus, Elsebeth Blohm, vægt på, at man havde forsøgt at præsentere mere kendte kunstnere i håb om større søgning til arrangementerne. Kendte kunstnere koster mere end mindre kendte, og dermed var risikoen større for foreningens økonomi. På generalforsamlingen forleden kunne hun konstatere, at satsningen i høj grad er lykkedes. Ganske vist resterer der endnu nogle arrangementer i sæsonen, men for de allerede afviklede arrangementers vedkommende er der tale om en klar succes. En fordobling af entreindtægten i forhold til seneste regnskabsår taler sit tydelige sprog, og selvom en række andre faktorer spiller både positivt og negativt ind, udmønter det sig i et overskud på knap 38.000 mod knap 14.000 kr. i 2001. Med til historien hører, at foreningen sås sent som i 2000 havde et dundrende underskud på over 60.000 kr. På den kunstneriske front satte foreningen rekord med over 400 betalende gæster - i to omgange - til koncerten med Kurt Ravn og Per Nielsen. Så mange billetter har foreningen aldrig solgt til et arrangement, og koncerten, der foregik i Hadsund Kirke, blev også en bekræftelse på, at det var rigtigt set at lægge arrangementer uden for bio/kulturhuset. Også det var en nyskabelse i jubilæumsåret. I et forsøg på at levere noget til det yngre publikum arrangerede man for nylig koncert med "Red Warszawa". Med 214 betalende i Hadsund Hallen blev det ingen økonomisk succes, og at dømme efter Elsebeth Blohms beretning er det ikke givet, men heller ikke udelukket, at man igen vil prøve noget for de unge. "Et spændende år", kaldte Elsebeth Blohm 2002 på generalforsamlingen, og i en vis henseende var året åbenbart lidt for "spændende". I hvert fald følte formanden anledning til at understrege, at Hadsund Bio & Kulturhus trods sin medvirken i Fjord Festival absolut intet har at gøre med den økonomiske side af dette arrangement, der i 2002 gav underskud. - Af hensyn til vores sponsorer, som ikke skal få opfattelsen af, at vores sponsorkroner skal gå til andres arrangementer, forklarede Elsebeth Blohm. Netop sponsorerne modtog en stor tak for deres trofasthed, og Elsebeth Blohm udtrykte også stor taknemmelighed over for forpagter Lizzi Hvilsted, der tilskrives æren for, at biografen nu har fået status af B-biograf. Dermed rangerer den lige under de helt store premierebiografer. På den positive side giver det flere premierer, seks danmarkspremierer og to verdenspremierer i 2002, men filmene koster til gengæld mere at leje. - Men helt sikkert er det, at der sker noget her i huset, sagde Elsebeth Blohm, der skuede frem mod den næste, premieren på "Anja efter Viktor" 4. april. Kasserer Lau Jensen tog med aflæggelsen af det flotte regnskab afsked med bestyrelsesarbejdet. I stedet blev Lisbeth Lykke Vinther valgt ind, mens der var genvalg til Torben Riis Hansen og Kirsten Meincke Jensen. Dorthe Søborg var ikke på valg, men da hun er ansat som operatør i biografen, erstattes hun af førstesuppleant Annegrethe Sand. Den nye bestyrelse konstituerer sig i næste uge.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...