Savner Anders

Skoleinspektør har søgt nye udfordringer i Gudumholm

KONGERSLEV:Ved afskedsreceptionen kom det meget tydeligt til udtryk, at både børn, personale og forældre er meget kede af, at skoleinspektør Anders Norup har valgt at søge nye udfordringer som skoleleder på Gudumholm Skole. Da Anders for syv år siden ankom som ny inspektør til Nr. Kongerslev, var det med nogen skepsis, man modtog ungersvenden på godt 30 år. Det varede dog ikke længe, inden skepsis blev afløst af respekt, for Anders viste sig at være yderst kompetent, og han var medvirkende til at udvikle den lille landsbyskole til en moderne skole. Landsbyordning, Kulturcentret i Landsbyen og Værestedet for de unge. Alle tiltag, hvor Anders har været en af de bærende kræfter i både oprettelse og den daglige drift. Anders Norup har sammen med forældre og personale kæmpet for bevarelse af den lille skole, som indtil nu har overlevet flere skolestrukturdebatter. Anders Norup betegnes af personalet som værende en god leder. Altid på udkig efter nyt land - for eksempel skoleprojektet, temasamarbejde og selvstyrende teams. Man kan ikke sige om ham, at han ikke rider samme dag, som han sadler. Han er mere tilbøjelig til at ride, før der overhovedet er sadlet. Han betegnes som en god leder, der har turdet uddelegere ansvar og ejerskab af diverse projekter. Loyal og ærlig i håndteringer af de samarbejdspartere, han møder i dagligdagen, og det er uanset om det er børn, forældre eller personale. Derfor var der også blandt de fremmødte til receptionen en lidt trykket stemning, der tydeligt viser, at Anders Norup vil blive savnet i lokalsamfundet. - Hans kæmpeindsats som den koordinerende, arbejdsomme ildsjæl bliver meget svær at erstatte, og nu er det op til landsbyens indbyggere at bevise, at de igangsatte projekter har så dybe rødder i lokalsamfundet, at der er folk til at videreføre disse, sagde Karsten Nielsen fra Kulturcentret.