Børnepasning

Savner institutionspladser - og politisk mod

UNDREN:Hvorfor denne tilbagevendende usikkerhed omkring pasningstilbud til børnefamilierne? Vi har nu i løbet af tre år under protest nedlagt én børnehave, og er på vej til under protest fra beboerne på Løvsangervej at udvide Bakgården. Jeg undlader at sætte navn på den næste hovsa. Børnehaven Bakgården, er indrettet i et stuehus, det vil sige, det er med rette, at de som har købt bolig i området føler sig dårlig behandlet. Skal vi når behov forhåbentlig opstår om to-tre år etablere institution på Hans Egedesvej? Det er min oplevelse, at der mangler politisk vilje til at se forandringer og muligheder, når det gælder pasningstilbud til børn i et samfund under forandring. Forandringen består i at arbejdstider og arbejdsstedet ændres i takt med, at der opstår ændrede behov hos forbrugerne og virksomhederne. Mange familier som arbejder i butikker, sygehuse og ældreplejen eller med udbringning af post har et behov som ikke kan imødekommes indenfor rammerne af de nuværende tilbud. For at skabe den bedst mulige tryghed omkring børnene, er det min opfattelse, at det er på tide at hovsaløsninger stilles i bero, med henblik på at finde et område, hvor der kan etableres det nødvendige antal institutioner. Gerne således at børnene under ferie o. l. kan blive passet i kendte omgivelser. Det er min opfattelse, at der skal etableres én aldersintegreret institution for børn i alderen et til seks år, således, at barnet kan opleve skift på forskellige alders-trin i takt med barnets udvikling, som ikke i alle henseender følger barnets alder. Ved at placere institutionsområdet i et passende område, åbnes der op for oplevelser i naturen og kendskab til dyr, kan vi forestille os placering på det gamle baneareal, ved 4H gården eller på Løgstørvej. Det er min opfattelse, at der bør indgå et passende hensyn omkring til naboerne herunder trafiksikkerhed ved til og frakørselsforhold. Der kan ved at placere tre - fire mindre institutioner i passende nærhed etableres gode fælles faciliteter, herunder sekretær til løsning af de administrative opgaver som pålægges lederne. Der bør etableres godt miljø for vore børn, og de medarbejdere som skal klare pasning, samtidig med der gives mulighed for udvikling og tilpasning i nogle år frem over. Vi ønsker jo alle en fortsat positiv udvikling i Aars by. Det er nu det gælder. Næste gang er det måske din børnehave, den manglende planlægning påvirker.