Savner svar om skole

Foreninger mener Thisted Kommune er løbet fra løfte om møde.

Hvad skal der ske med Stagstrup Skole i fremtiden, og hvilken betydning får det for Stagstrup KFUM's Idræt? Det var de gennemgående spørgsmål, da foreningen forleden holdt generalforsamling og sæsonafslutning. Det foregik som sædvanligt på Stagstrup Skole. De fleste af foreningens medlemmer samt mange forældre deltog aktivt i generalforsamlingen. Mange udtrykte stor frustration over, at de savner information fra kommunen om, hvad der fremover skal ske med Stagstrup Skole, og hvordan det lokale foreningsliv skal behandles. Det er besluttet, at skolebygningen skal benyttes som intern skole for asylbørn fra Børnecenter Vestervig, når den lukker som folkeskole til sommer. På generalforsamlingen var der flere, der frygtede, at den velholdte bygning vil blive udsat for hærværk. Stagstrup KFUM's Idræt benytter gymnastiksalen til bordtennis, og bestyrelsen vil stille som betingelse, at foreningens bordtennisborde kommer til at stå i aflåste lokaler, så de ikke udsættes for hærværk. Nogle mente, at kommunen havde lovet at holde et offentligt møde med lokalbefolkningen i Stagstrup, og konstaterede, at det løfte tilsyneladende er glemt. Ellers var der stor tilfredshed med årets idrætslige forløb. Alle valg til bestyrelsen var genvalg. Takket være gode priser på indsamling af gammelt jern kom foreningen ud af året med et overskud på godt 7000 kroner. Næste gang, foreningen modtager gammelt jern, er 15. og 16. april. Under generalforsamlingen var der overrækkelse af pokaler til syv klubmestre i bordtennis, nemlig Karl Skipper (herre B), Finn Hvidberg (herre C), Carsten Lyngs (old boys C), Anders Bisgård (yngre drenge B), Kristoffer Kjær (yngre drenge C), Francis Christensen (puslinge B) samt Sune Thomsen (puslinge C).