Kunst

Savnet i årevis

KUNSTBIOGRAFI Troels Andersen: "Aksel Jørgensen - Liv og Kunst" Aksel Jørgensen er som billedkunstner, teoretiker, udstillingsarrangør og pædagog et begreb i det tyvende århundredes danske billedkunst. I årene omkring 1909 skildrer Aksel Jørgensen værtshusliv og prostitution i Holmensgadekvarteret i København. Han tegner, maler og bruger træsnit som medie. Hans tegninger af fattigdom, nød og prostitution trykkes i det socialistiske satireblad, "Gnisten" hvor han sammen med bl.a forfatteren Jens Petersen og Storm P er talerør for en social og politisk kritik. I 1908 maler han reportageskitser af Holger Drachmanns ligfærd på Grenen i Skagen og senere er han med til at udsmykke Lorry Feilbergs restaurant Landsbyen og Drachmannskroen i Lorry på Frederiksberg. Et andet skævt, besværligt og fascinerende værk er de store træsnit til bogen "Nordens guder". En illustrationsopgave til Oehlenslægers digtkreds. En bog der udgives af den danske radererforening i 1929 efter at Aksel Jørgensen havde arbejdet på bogens typografi og træsnit i 14 år. I 1920 bliver Aksel Jørgensen professor på Kunstakademiet. Her uddanner han og præger i kraft af sin personlighed generation efter generation af danske billedkunstnere. De billedkunstnere han uddanner er i et halvt århundrede en dominerende faktor i dansk kunst. Det er kunstnere som Hjorth Nielsen, Vasegaard,Jane Muus, Poul Christensen, Erling Frederiksen, Rasmus Nellemann, Dan Sterup Hansen, Palle Nielsen, Aagaard Andersen, Jorn, Heerup, Mortensen, Mertz, Richardt Winther, Helge Bertram og mange flere. Aksel Jørgensens skole var et begreb der fyldte næsten ufatteligt meget dengang. I mange år var alle professorer på Kunstakademiet for eksempel Aksel Jørgensen elever. I 60'erne blev dette begreb derfor den mur, de unge kunstnere fra Den Eksperimenterende Kunstskole måtte udenom og forbi. Og så alligevel. Det er sigende, at Bjørn Nørgaard fik sin første elementære tegneundervisning hos Erling Frederiksen, der var en af de kunstnere der førte Aksel Jørgensens undervisningstradition videre. Og at Bjørn Nørgaards gobeliner til Dronningen er utænkelige uden de erfaringer der lå i traditionen fra Aksel Jørgensens skole. 33 års undervisning prægede Aksel Jørgensens eget værk. Fra at være en intuitiv, ekspressiv, ofte politisk og lyrisk kunstner, arbejdede han i højere og højere grad med sproglige øvelser. Billedets opbygning, geometriske figurer og forskning i farvens natur blev bærende i hans værk. De sene malerier var meget omdiskuteret i hans levetid. Og de diskuteres stadigt i dag. Der er en meget udansk konsekvens i disse værker. Som i Zartmanns Leonora Kristine-billeder. En anden kunstner, der også satte sig store spor som pædagog, og også førte sine teoretiske ideer så langt ud, at man i dag kun kan se på disse malerier med en respektfuld undren. Og så var Aksel Jørgensen for øvrigt en af det tyvende århundredes allervigtigste danske grafikere. Troels Andersens bog opsamler på fyldig og kvalificeret vis Aksel Jørgensens liv og kunst. En bog der har manglet i årevis. Gorm Spaabæk kultur@nordjyske.dk Troels Andersen: "Aksel Jørgensen - Liv og Kunst". 283 sider, 475 kroner. Borgen