EMNER

Scandinavian STAR

[ 7. april 1990 udbrød brand om bord på passagerfærgen Scandinavien Star, der sejlede fra Oslo mod Frederikshavn. [ 482 mennesker var om bord, og 158 omkom. 29 var danskere, de øvrige overvejende nordmænd. [ Branden er aldrig fuldt opklaret, men norsk politi har konkluderet, at den var påsat. [ Man har mistanke til en bestemt person. Denne person døde under branden, og derfor er sagen henlagt. [ I 1993 blev reder Henrik Johansen, direktør Ole B. Hansen og kaptajn Hugo Larsen i Højesteret alle idømt maksimumstraffen på seks måneders hæfte for at have sjusket med sikkerheden. [ Under retssagen blev det blandt andet dokumenteret, at rederen havde brug for hurtigt at få sat færgen i drift for at få et skattefradrag. [ Efter katastrofen er krav til sikkerhed på færger blevet skærpet. [ Regeringen har afvist en kulegravning og støttes af Socialdemokratiet og de radikale. Flertallet mener ikke, der er grundlag for en undersøgelseskommission. [ Men Retsudvalget har stillet spørgsmål til ministeren, der ventes at svare i løbet af få dage. Blandt andet hvorfor ministeren ikke vil tage initiativ til fornyet efterforskning af færgens ejerforhold, efter at det i en norsk retssag er kommet frem, at de reelle ejerforhold ikke har ligget til grund for den hidtidige efterforskning. [ Retsudvalget beder også ministeren kommentere en ny, svensk brandudredning. De svenske, brandtekniske undersøgelser peger på, at der blev tændt ild flere steder på færgen, og at den mistænkte pyroman ikke kunne stå bag dem alle. [ Scandinavien Star ventes senere at blive genstand for debat i Folketinget.