Kystsikring

Scenarier for kystsikring

Kystbeskyttelsesanlæg ved Lønstrup har behov for opgradering

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Na­tu­ren skal gå ind gang ved de fle­ste kys­ter, her­un­der Nr Lyng­by. AR­KIV­FO­TO: Hans Ravn

HIRTSHALS:- Kystbeskyttelsen ved Lønstrup trænger til at blive opgraderet. Så klart udtalte chefingeniør Karsten Mangor, DHI sig på en konference på Nordsømuseet i Hirtshals, hvor planlægningen af den fremtidige kystsikring i Hjørring Kommune var emnet. - Der skal ryddes op konstruktionen, og der ligger forslag om en anden måde at lave bølgebrydere, så der dannes små laguner imellem dem. Det er dyrt at etablere, men de nye bølgebrydere giver mere stabilitet i kystbeskyttelsen, sagde han. Hvor dyr en opgraderet kystsikring kan blive, kom der også tal på ved konferencen. Anne-Mette Hjalager fra Forskerpark Århus har med hjælp fra Cowi Consult lavet fire forskellige scenarier for Nordjylland Amt og kommunen lige fra den optimale løsning til at lade naturen gå sin gang uden beskyttelse. - Uanset hvilket scenarie, der vælges at gå ud fra, vil der være store udgifter eller tab, sagde hun. Ved kommunalreformen er ansvaret for kystsikring blevet en kommunal opgave. De beregninger viser, at på vedligeholdelsessiden er den dyreste løsning at fortsætte uændret med kombinationen af de nuværende høfter og sandfodring. Det giver en årlig vedligeholdelse på 24 millioner kroner mod 10,7 eller 6,1 millioner kroner årligt, hvis man enten opgraderer hele strækningen fra syd for Lønstrup til Nørlev Strand eller stopper nord for Lønstrup. Til gengæld er der tale om store anlægsinvesteringer set over de næste 20 år ved de to sidstnævnte løsninger. Enten 328 eller 198 millioner kroner. Overordnet set vil Kystdirektoratet helst se naturen gå sin gang. Lønstrup er en af undtagelserne. Men det fjerde scenarie i Anne-Mette Hjalagers beregninger går på, at kystsikringen i Lønstrup fjernes med det resultat, at en del sommerhuse og en del af byen forsvinder over de næste 20 år. Et tab beregnet til 327 millioner kroner. Årsagen er, at havet hvert år æder en bid af stranden uden den dyre kystbeskyttelse. At det er enorme mængder sand, som havet tager med nordpå kunne kystteknisk chef Per Sørensen, Kystdirektoratet fortælle meget om. Fra området i syd ved Løkken til Skiveren i nord fjernes hvert år 900.000 kubikmeter sand. Bergenet ud fra en linie ved kysten og 6 km. ud i havet.