Schnoor har stået fast i Lykkeshøjsagen

Politisk har borgmesteren i Sejlflod Kommune sjældent været ude for så megen blæst om en sag som den aktuelle. Men Kristian Schnoor har som en af de få holdt fast i den beslutning, der var startskuddet til Lykkeshøjsagen

- Jeg varetager de interesser, som blev varetaget, dengang vi satte den her beslutning i værk, siger Kristian Schnoor.
Og han har stået fast, uanset hvor meget kritik han end har lagt ører til, hvad enten det er fra flertallet i Sejlflod Kommunalbestyrelse eller om det kommer fra nogle af de ældre i Kongerslev, der føler, at borgmesteren har svigtet dem.arkivfoto

- Jeg varetager de interesser, som blev varetaget, dengang vi satte den her beslutning i værk, siger Kristian Schnoor. Og han har stået fast, uanset hvor meget kritik han end har lagt ører til, hvad enten det er fra flertallet i Sejlflod Kommunalbestyrelse eller om det kommer fra nogle af de ældre i Kongerslev, der føler, at borgmesteren har svigtet dem.arkivfoto

STORVORDE:5. april i år bryder uenigheden i Sejlflod Kommunalbestyrelse ud i lys lue. Et flertal på 13 mod 3 beslutter, at lejemålet med Lønmodtagernes Dyrtidsfond for de 24 ældreboliger i Kongerslev ved aktivitetscentret Lykkeshøj skal fortsætte efter forhandlinger med LD. Forud for denne beslutning havde en enig kommunalbestyrelse ellers afgjort, at man ikke skulle fortsætte med at give et tilskud på omkring 600.000 kroner, så beboerne i ældreboligerne kunne sidde for en lavere husleje. Men på et par temamøder hhv. 2. november 2005 og 1. marts 2006 går bølgerne højt. Et flertal med socialudvalgsformand Finn Ladefoged (S) og Jørn Boye Pedersen (S) i spidsen mener, at der fortsat er behov for Lykkeshøjboligerne. Begrundelsen er, at der er kommet et stigende pres på ventelisterne samt at et planlagt boligbyggeri på Gartnervænget i Kongerslev er blevet skrinlagt. Borgmester Kristian Schnoor (S) er med i det 3-mands mindretal (Tonny Carlsen (S) og Eli Bloch (S), er de to andre, red.), som fastholder, at lejemålet for Lykkeshøjboligerne ikke skal forlænges. Borgmesteren beder efter flertalsbeslutningen sine kommunaldirektører, Jørn Carlsen og Henrik Kruuse, undersøge hvorvidt beslutningen skal omkring sammenlægningsudvalget for godkendelse. Efter vurdering fra KL og sammenlægningssekretariatet anses det i henhold til Forvaltningsloven at være en beslutning, som politikerne i Ny Aalborg Kommune skal godkende. Dette var startskuddet til en åben krig. - Jeg varetager de interesser, som blev varetaget, dengang vi satte den her beslutning i værk, siger Kristian Schnoor. Og han har stået fast, uanset hvor meget kritik han end har lagt ører til, hvad enten det er fra flertallet i Sejlflod Kommunalbestyrelse eller om det kommer fra nogle af de ældre i Kongerslev, der føler, at borgmesteren har svigtet dem. - Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide noget om, hvorvidt lejerne i de 24 boliger (Lykkeshøjboligerne, red.) får lavet en aftale med LD eller hvem der måtte eje dem, og dermed også være med med til at imødekomme det som var kommunens ønske, nemlig at man skulle holde igen med den husleje. Så i princippet kan alle 24 - hvis de ønsker det - få en aftale med LD eller hvem der måtte eje det og så står vi faktisk med 22 boliger, og det er det usikre spil, som gør, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan melde noget præcist ud, siger Kristian Schnoor. De 22 boliger, som borgmesteren refererer til, er et ældrebyggeri i Jernbanegade i Kongerslev, der blev sat i værk i forbindelse med beslutningen om at man ikke ønskede at forlænge aftalen med LD. Ingen kontakt til LD Flere politikere fra Sejlflod har sagt, at kommunen har en moralsk forpligtelse til at hjælpe beboerne i Lykkeshøj. Men det bliver uden kommunens hjælp, at beboerne nu skal forsøge at få lavet en huslejeaftale med LD eller hvem der nu måtte eje boligerne som Kristian Schnoor formulerer det. Det skyldes, at sammenlægningsudvalget har pålagt Sejlflod Kommune, at der IKKE må formidles en kontakt til LD. - Vi kan da ikke sætte os ud over de beslutninger, der træffes i sammenlægningsudvalget, lyder begrundelsen fra Kristian Schnoor, der stemte imod et forslag fra V og K om netop at formidle den kontakt mellem LD og beboerne i Lykkeshøjboligerne. Selvom Lykkeshøjsagen ser ud til at være afsluttet, holder Kristian Schnoor fortsat nogle kort tæt ind til kroppen. For eksempel vil han ikke svare på, hvad det er for nogle økonomiske interesser, der er på spil, selvom han gentagne gange under interviewet nævner, at der er økonomiske interesser på spil for alle parter. - Jeg har sagt, at du vil opleve igen, at i sager, der er uafklarede, så er det ikke altid, jeg kan sige det hele, siger Kristian Schnoor. Når røgen har lagt sig Han vil dog godt sige noget om de politikere, der skiftede hest og ønskede at forlænge lejemålet med LD. - Jeg opfatter det som om, at nu skulle vi ind i en ny kommune, og så var man ligeglad med den ekstra betaling, som jo egentlig var grunden til at vi sagde: nu må det her høre op. Så sent som i marts måned havde vi et møde med de ansvarlige i socialforvaltningen, som sagde at situationen i Kongerslev ikke havde ændret sig, siden vi traf beslutningen om ikke at forlænge lejeaftalen med LD, siger Kristian Schnoor. Flertallet i Sejlflod Kommunalbestyrelse er af en anden opfattelse: de mener, at der er så meget pres på ventelisterne, at der både er behov for Lykkeshøjboligerne og de 22 nye ældreboliger i Jernbanegade i Kongerslev. - Ventelisterne er som vi altid oplever det, når der kommer noget byggeri i en by; så stiger presset. Men hvis Lykkeshøjbeboerne bliver boende, så står vi altså med 22 boliger, og jeg kan da have mine tvivl om, hvorvidt det kan lykkes at få fyldt dem op. Derfor er det ikke nu vi skal snakke om at bygge mere, men om at få tingene på plads og få røgen til at lægge sig og så må vi spørge os selv; hvad er så næste skridt, siger Kristian Schnoor.