Schröder vil puste nyt liv i transatlantisk forhold

Den tyske regering foreslår på sikkerhedskonference reform af NATO og det transatlantiske forhold, men USA reagerer køligt på krav om at lytte mere til Europa

BERLIN:Et tæt transatlantisk forhold er af vigtig strategisk betydning og både i USA's og Europas interesse, men samarbejdet bør tilpasses forholdene efter Den Kolde Krigs afslutning, hvilket blandt andet vil kræve en reform af NATO. Det foreslog den tyske forbundskansler, Gerhard Schröder, lørdag i sin tale på den internationale sikkerhedskonference i München, hvor den tyske forsvarsminister, Peter Struck, holdt Schröders tale i sin sygemeldte chefs fravær. - De seneste år har der hist og pist været misforståelser, belastninger, mistro, endda spændinger på tværs af Atlanterhavet. Jeg tror, at problemerne ikke mindst var forårsaget af, at vi endnu ikke i tilstrækkelig grad har tilpasset vores samarbejde de forandrede realiteter, sagde Struck på vegne af Schröder og henviste til, at NATO-landene ikke længere direkte er truet af militærangreb, og at de sikkerhedsmæssige udfordringer i dag ligger længere mod øst, blandt andet i Kina og Afghanistan. Ifølge Schröder er dialogen mellem USA og EU i dag hverken tidssvarende i forhold til EU's voksende indflydelse eller det transatlantiske samarbejdes nye udfordringer. Således er NATO ikke længere det første forum, hvor landene drøfter og koordinerer deres strategiske samarbejde, mente den tyske regeringschef. Blandt andet opfordrede Schröder USA til at bakke op om EU's bestræbelser på at få Iran til at garantere, at landets atomprogram ikke skal bruges til at bygge atomvåben. Ifølge kansleren gælder det om at "overvinde Irans massive isolation". Kansleren udtrykte samtidig håb om, at hans møde med den amerikanske præsident, George W. Bush, i Mainz den 23. februar vil sætte fornyet skub i samarbejdet. Topmødet er da også udset til at markere den endelige forsoning oven på den tysk-amerikanske uenighed om Irak-krigen for to år siden. - Ingen kan i dag ryste en løsning ud af ærmet, men vi bør endnu mere målrettet og konsekvent end hidtil tage fat på opgaven med at tilpasse vores samarbejdes strukturer til de forandrede betingelser og udfordringer. Derfor bør EU og USA nedsætte et udvalg med uafhængige personligheder fra begge sider af Atlanterhavet, som kan hjælpe os med at finde en løsning. Ligesom Kofi Annan, FN's generalsekretær, har vist os det ved de nødvendige reformer af hans organisation, foreslog den tyske regeringschef, der mente, at udvalget skulle fremlægge sine første forslag i 2006. Selv om den amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, på konferencen også rakte hånden ud mod krigsmodstanderen Tyskland, reagerede han køligt på Schröders forslag om at reformere den transatlantiske forsvarsalliance. - NATO er sandsynligvis det mest imponerende forbund i menneskehedens historie, sagde han i München, hvor over 250 politikere, militærfolk og sikkerhedseksperter frem til søndag er samlet til den 41. sikkerhedskonference. Ifølge Rumsfeld har NATO altid magtet at løse de største problemer, alliancen stod over for. - Der er så meget, der forener os. Vores enhed skal ikke betyde en ensrettet tankegang og taktik, men en enhed, hvad angår målene, sagde han. Også NATO's generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer, afviste Schröders kritik af NATO's strukturer og henviste til, at alliancen de seneste tre år har udviklet sig mere end årtierne forinden, og at reformprocessen fortsat står på. /ritzau/