EMNER

Sct. Catharinæ Kirke skal have et børnerum

HJØRRING:På årets første menighedsrådsmøde i Sct. Cathrinæ Sogn blev det stort set vedtaget, at der skal indrettes et børnerum i det vestlige sideskib, hvor der i dag er puslerum og dåbsværelse. En bygningsinspektør fra ministeriet har været i Hjørring og sagt god for indretningen, og kirkeværge Erik Christiansen fik grønt lys til at gå videre med sagen. Formanden for menighedsrådet, Per Svensmark Trondal regner med, at det nye børnerum står klar om et års tid. Det var efter forslag fra et af menighedsrådsmedlemmerne, der gerne ville have indrettet et børnerum. Ikke at børn ikke er velkomne til gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke, men der kan blive lidt skrig og skrål. Så kan det være formålstjenligt, hvis en mor eller far kan lukke en dør efter sig. Det er meningen, at forældre kan høre prædikenen i børnerummet via en højtaler. Sognegården Menighedsrådet var også vejen om ad Sognegårdsbyggeriet, som nu er taget op af skuffen igen. De to menighedsråd, Sct. Catharinæ og Sct. Hans, er trukket i arbejdstøjet, efter at det første projekt kuldsejlede på grund af protester. Allerede nu er der kommet nye interessante forslag frem til en Sognegård i Nørregade, og arbejdsgruppen og andre medarbejdere skal sidst i marts på bustur rundt og se andre sognegårde i Nordjylland, så man kan blive inspireret. Det næste møde i byggeudvalget finder sted onsdag i næste uge. Mødet fremskyndet Det var slet ikke meningen, der skulle være holdt menighedsrådsmøde forleden. Det var fastlagt til februar, men på grund af formandens søn, 11-årige Lars, blev mødet fremskyndet. Lars havde nemlig sendt menighedsrådet et brev, hvor han så mindeligt bad om at få mødet fremskyndet. Han ville gerne have sin far med på vinterferie på Tenerifa i uge 7, og ønsket blev efterkommet. Formand Per Svensmark Trondal oplyser, at han kun er "papfar" til Lars.