EMNER

Se din by fra en helt ny vinkel

Borgere og bygherrer kan se det meste af Aalborg som 3D model

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

3D mo­del­len kan - ind­til vi­de­re ses sam­men med sit di­gi­ta­le for­bil­le­de i Tek­nisk For­valt­nings fo­yer på Stigsborg Bryg­ge. foto: hans christian jacobsen

AALBORG:Der blev peget, forklaret og pillet en hel del, da Teknisk Forvaltning i Aalborg i går afslørede en model, hvor man kan se det meste af midtbyen, havnefronten og Nørresundby i 3D. - Vi har i et stykke tid haft en digital model. Men nu er den også bygget op som en fysisk model man kan se på og røre ved, og det er en stor fordel, mente rådmand Henrik Thomsen (SF). Han afslørede den store model sammen med 3D animator og multimediedesigner Jonas Wagner. For det er hans arbejde, som ligger til grund for den model, som nu er blevet støbt, så de enkelte dele er mere håndgribelige og overskuelige. - Inspirationen kommer fra Hamburg, hvor udvalget i sin tid var på studietur, forklarede Henrik Thomsen. - Der arbejder man jo også meget med havnefronten, men de er nok lidt foran os, og derfor blev vi også meget begejstrede for deres 3D model, fortsatte han. Ifølge rådmanden handler det blandt andet om at visualisere nogle af de ting, som politikere, arkitekter og planlæggere diskuterer i det daglige. Og derfor mener han også, det er relevant at bruge penge på en model, hvor borgerne f.eks. kan se, hvor høje de nye ungdomsboliger bliver i forhold til Utzons Hus. - Sådan noget som højde og placering giver jo tit anledning til debat. Men nu kan man bedre forestille sig, hvordan det kommer til at se ud, når bygningerne er færdige, forklarede han. Ifølge 3D animator Jonas Wagner skal modellen helst opdateres løbende. For det er vigtigt, at den fortsat kan bruges som arbejdsredskab af debattører og professionelle. - Det kunne f.eks. være en bygherre, som kommer med et nyt bud på et bestemt område. Og så vil det jo være oplagt at bede ham om at lave en model, der kan indføjes i den allerede eksisterende, sagde han. Modellen blev også hilst velkommen af stadsarkitekt Knud Tranholm. For han håbede - ligesom de øvrige tilstedeværende - at det også vil blive brugt af borgere og andre, som ønsker at blande sig i debatten. - På sigt skulle den gerne dække lidt mere, end den gør i dag. Men man kan jo allerede nu se en helt masse. For eksempel her i området omkring slottet, hvor vi gerne vil fortsætte voldene og den grønne kile ned over Nyhavnsgade, forklarede han.