Se dine okse-bøffer vokse til

Skov ved Knivholt kommer til at danne ramme om det første græsningslaug i kommunen

carl.aage.oestergaard@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Teglværksskoven og området omkring skoven - i alt ca. 20 ha. - vest for Knivholt kommer til at danne ramme om det første græsningslaug i kommunen. I første omgang med kvæg. - Men vi håber på sigt også at få etableret fårelaug og gåselaug, siger Olav Madsen, daglig leder af Knivholt. Tirsdag kl. 19.00 er der indkaldt til stiftende møde i græsningslauget. Det foregår i Naturcentret på Knivholt. Alle kan være med, hvis de vil se deres eget oksekød blive til. Til stede er Leif Sørensen, Fåborg, der er ekspert på området, idet han har været med til at oprette flere græsningslaug på Fyn. Det er typisk i andre græsninglaug, at en familie binder sig for en kvart ko. Det første kvæg kommer på græs tidligt i foråret, idet hegnet allerede er etableret. Græsningslauget er samtidig første etape i etableringen af Knivholt Naturpark. De seneste 25 år er der ikke foretaget skovning i Teglværksskoven, og fremover vil skoven blive drevet naturnært. Skoven har tidligere været brugt til kreaturgræsning, men fra 1970 til 1996 har der ikke være kreaturer i skoven. I 1996 opstod ideen om genindførelse af gamle driftsformer for at genskabe græsningsskoven. En lokal gårdejer fik af Skov- og Naturstyrelsen lov til at have kreaturer gående, hvilket er med til at gøre skoven åben og spændende at færdes i. Navnet Teglværksskoven stammer fra den teglproduktion, der har været på stedet. Hele området har en spændende flora, dels på grund af græsningen, men også fordi det er meget næringsrig jord. Ellesumpene giver levesteder for sjældne insekter og på den våde eng kan man finde sjældne blomster. Bækken i bunden af dalen skaber en naturlig græseng, hvor der vokser el, eg, bøg og asketræer. Arbejdsgruppen bag Knivholt Naturpark består af landmand Morten Nielsen, naturmedarbejder Søren Brøndum, naturvejleder Bo Storm samt Olav Madsen. De håber, at flere har lyst til at indgå i gruppen.