Lokalpolitik

Se fremad og skab initiativ

Det er nu tid til, at alle i det nordjyske begynder at fokusere på muligheder og udfordringer i stedet for hele tiden at fokusere på negative historier.

Selvfølgelig er det ulykkeligt, når store virksomheder lukker ned og hundredvis af medarbejdere mister deres arbejde, men der er jo også mange virksomheder, der er i vækst og tager medarbejdere ind - de historier hører vi ikke meget til. Vi skal naturligvis ikke naivt lukke øjnene for de strukturproblemer, vi gennemlever, men modsat heller ikke miste modet. Den megen krisesnak er ren gift for erhvervslivet og de virksomheder, som enten ønsker at udbygge produktionen i regionen, eller nye virksomheder, som overvejer at lokalisere sig her. Det er samtidig, som Steen Hildebrandt fremførte i NORDJYSKE 3. februar, dræbende for kreativiteten og idérigdommen for nordjyderne i det daglige. Den udbredte pessimisme fordrer jo ikke ligefrem initiativ og iværksætteri. Iværksætteriet har ellers været et af de områder, hvor Nordjylland har stået meget stærkt. Bl.a. har vi i Region Aalborg den eneste formelle iværksætteruddannelse i Danmark. Nu hvor valgkampen er overstået, er der brug for at formidle budskabet om, at der stadig er "gang i Nordjylland". Her har medierne, regionale som nationale, en fremtrædende rolle. Der har på det seneste, især i forbindelse med valgkampen, været stort fokus på de uheldige eksempler. Senest i Børsen er Nordjylland blevet "hægtet af opsvinget", men også de regionale og lokale medier har båret brænde til bålet. Sandheden ligger jo ofte et sted midt i mellem, og der har været et overdrevent fokus på de store virksomheder i regionen. Forventningerne til fremtiden har ofte vist sig at være mere pessimistiske hos de større virksomheder end hos de små- og mellemstore virksomheder. Der er ofte rigtig mange succeshistorier fra de små- og mellemstore virksomheder - og disse solstrålehistorier bør vi fortælle. I Region Aalborg ønsker vi at understøtte de små- og mellemstore virksomheder i at vækste. Vi ser et meget stort udviklingspotentiale i disse virksomheder og har derfor igangsat 5-19-projektet (for virksomheder med mellem 5 og 19 ansatte). I målgruppen for projektet er der ca. 190 virksomheder i Region Aalborg, hvor vi gennem et analyseprojekt afdækker potentialer og barrierer for vækst i disse virksomheder. Der igangsættes parallelt også et pilotprojekt for et begrænset antal virksomheder, der får en handlingsplan og modtager sparring og rådgivning. Vi har en klar forventning om, at mange af disse virksomheder kan vokse, hvis blot de rette forudsætninger er til stede. Projektet arbejder ud fra teorien om, at en virksomhed altid kan vækste, hvis de rette kompetencer, og viljen er til stede. Det er væsentligt at understrege, at enhver leder og virksomhed har en række kompetencer - ellers ville virksomheden jo ikke findes. Det kræver imidlertid andre kompetencer at lede en større virksomhed end en mindre virksomhed. Det stiller andre krav til tankegangen hos lederen og til værktøjerne. De, som gerne vil videre, kan det også, og med den rette hjælp er vejen til vækst og flere arbejdspladser åben. I mange dele af Nordjylland spirer optimismen og virkelysten hos hundredvis af nordjyder. Lad os ikke ødelægge denne virkelyst med krisesnak og dommedagsprofetier, men i stedet understøtte de mennesker som vil tage privat initiativ og vove pelsen. Hvis blot en brøkdel af de mange idéer bliver til noget, vil det skabe arbejdspladser - mange arbejdspladser. Vi bør derfor give plads til stoltheden over at skabe arbejdspladser og drive pessimismen ud af vores landsdel. Per Bang Jensen, SAM-International A/S, er repræsentant for ErhvervsForum i Region Aalborg