EMNER

Se ikke menneskersom maskiner

De radikales stifter Viggo Hørup sagde i 1878 "ingen over og ingen ved siden af Folketinget". Folketinget er de hellige haller med respekt for demokratiet og Grundloven.

Danmark er kendetegnet ved respekt for andres meninger og hensyn til mindretal og store politiske beslutninger vedtages ved brede forlig i Folketinget. Sådan vil vi gerne se Danmark, men i dag har kræmmerne indtaget de hellige haller. Vi har fået blokpolitik, og statsministeren har blæst til liberal kulturkamp. Kamp mod fællesskabet. Du er din egen lykkes smed og pengene har det bedst i borgernes lommer I dagens Danmark er det vigtigere, hvad man er end hvem man er og igennem arbejdet får vi vores identitet. Vi arbejder for hårdt og nedslides i et dårligt arbejdsmiljø. Social- og sundhedspolitik er blevet finanspolitik og "noget for noget". Vi bliver ved med at skabe arbejdspladser, der ikke passer til mennesker. Er det ikke arbejdet, der skal indrettes til mennesker og ikke mennesker der skal indrettes til arbejdet efter princippet "klip en hæl og skær en tå"? I dag ser vi stærke og engagerede medarbejdere bukke under for presset. I dag er det skoleinspektørerne, der ikke kan klare presset. De ansatte i den offentlige sektor har et stort sygefravær. Kunne det ikke være en idé at fordele opgaverne på flere mennesker, så man ikke presser folk ud i sygefravær og samtidig får de arbejdsløse i gang? Vi ønsker alle bedre service på sygehuse, hjemmepleje, skoler og daginstitutioner. Vi har over 800.000 personer på passiv forsørgelse. Giv dem dog lov at arbejde for pengene i reelle jobs til overenskomstmæssig løn. Når man køber en ny maskine, f eks en computer, koster den jo også penge. Hvis man ikke passer maskinen ordentligt går den i stykker. Maskiner skal vedligeholdes og plejes. Det skal mennesker også. Hvis man overbelaster en computer brænder den sammen. Det gør mennesker også. Hvorfor kan vi tilsyneladende bedre forstå maskiner end mennesker? Er det fordi mennesket er så fleksibelt og fantastisk et væsen, at det faktisk periodisk er i stand til at overskride sine egne grænser og muligheder? Når vi mennesker gør det, er det fordi vi får hjælp af et genialt hormonsystem, som er beregnet til at overleve kortvarige trusler, f.eks. angreb fra vilde dyr. Vi er ikke programmerede til at løbe fra løver 8-10 timer hver dag. Kræmmermentalitet og nyliberalistisk markedsgørelse tvinger mennesker ud i et arbejdsmæssig maratonløb. Det er jo noget for noget. Det minder om en gammel testamentelig tankegang om "øje for øje - tand for tand". Et engelsk ordsprog siger "øje for øje gør hele verden blind". Politik er ikke kun tal, statistik og kurver der knækker. Bag finder du mennesker af kød og blod, der kæmper for at få dagligdagen til at hænge sammen. Hvad med at få de danske kræmmere, vores regering, smidt ud af de hellige haller og få en regering, der ikke ser på mennesker som maskiner?