Fugle

Se ørne i Vejlerne

Dansk Ornitologisk Forening inviterer til en tur med mulighed for at opleve ørne i Vejlerne søndag 7. marts.

Det er femte år i træk, at DOF’s Projekt Ørn holdes i Danmark. - I Vejlerne vil Bygholm Centret og Arupskjulet være bemandet kl. 10-14, fortæller Knud Erik Kristensen, Hanstholm. I 2009 var den danske ynglebestand af havørne på 28 par, og de fik i alt 30 unger på vingerne. Sidste års yngleresultat betyder, at i alt 195 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, hvor den imponerende rovfugl genindvandrede som ynglefugl. Antallet af kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2009 fik Danmarks to ynglepar to unger på vingerne. Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fostret 17 unger i alt.