EMNER

Se på bankers rolle

Mange borgere har givet udtryk for undren over forløbet i den finansielle krise – ikke mindst bankernes særstilling har været i fokus.

Bankerne har tjent op mod 230 mia. kr. i løbet af de sidste ca. 10 år. Så hvorfor skal samfundet nu finde så mange penge til bankerne?Når bankerne har fået særstatus, skyldes det, at bankerne har en særdeles væsentlig rolle i forhold til at holde hjulene i gang i samfundet. Én af bankernes ypperste opgaver er at give lån til sunde danske virksomheder, der beskæftiger danske lønmodtagere. Det, vi desværre kan se nu, er at selv sunde virksomheder har vanskeligt ved at få lån. Ifølge en undersøgelse af Dansk Industri oplever 37 pct. af DI's medlemsvirksomheder markant dårligere adgang til finansiering. Overføres undersøgelsen til det totale antal danske virksomheder, er der tale om, at kredit-klemmen rammer omkring 33.000 virksomheder med over 400.000 ansatte.Vi står med andre ord foran en særdeles alvorlig forværring af den nuværende finanskrise, hvis der ikke sættes ind for at løse denne kreditklemme. Et af de store problemer i de forløbne år – og samtidig en af hovedårsagerne til den nuværende krise – er at bankerne ikke har været realistiske nok i deres risikovurdering af kunderne. Nogle banker har endda direkte spekuleret i at låne meget store summer ud til kunder, der har søgt om penge til særdeles risikable projekter. Det har været vejen til kollaps i Roskilde Bank og en række andre banker. Samfundet fandt mange midler til at sikre bankerne ved Bankpakke 1. Det har stoppet det enorme udtræk af indlån, som store udenlandske professionelle investorer foretog i slutningen af september og starten af oktober. Nu peger bankerne på en Bankpakke 2, der skal forbedre deres muligheder for at låne penge ud.Imidlertid kan vi konstatere bl.a. fra udlandet, at trods diverse bankpakke så ser det ikke ud til, at det kommer kunderne til gode i form af flere udlån. Dermed står virksomhederne stadig i det problem, at de ikke kan foretage investeringer, indkøbe varer og reservedele, udbetale løn til medarbejderne, indbetale moms osv. Viser det sig, at pengene kun kan løbe ind i bankerne, uden at disse sørger for at formidle ud til dem, der holder hjulene i gang i virksomheder og på byggepladser, så står vi med et meget, meget alvorligt problem.Samfundets interesse for at give bankerne særstatus hænger helt afgørende sammen med, at bankerne løser deres grundlæggende rolle.Forklaringerne kan være flere, og jeg skal nok vare mig for at være alt for skråsikker, men et gæt går på, at de seneste års aktivitet har lavet så store huller i bankernes økonomi, at de ikke er i stand til at løse opgaven.Er dette tilfældet, så står vi i en situation, hvor samfundet seriøst må overveje, om det har den fornødne tillid til, at bankerne kan og vil løse deres opgave, eller om der skal designes og udvikles nye aktører!