Se på egne problemer

DANMARK:Danskere i landets såkaldte udkantsområder må føle sig voldsomt snydt i disse dage. Året går på hæld på en ny regering, som indtil videre mest er kendt for ikke at holde sine løfter. På trods af flotte løfter til udkantsområderne, er intet sket. og regeringens fokus er i stedet skiftet til en international dagsorden, hvor ministrene kan flette fingre med Hillary Clinton, Barosso og Van Rompuy og sole sig i mediernes blitzlys. Det sker, mens de hjemlige problemer tårner sig op. Jeg håber derfor, at regeringens nytårsforsæt indeholder et løfte om mere fokus på udkantsområderne i det kommende år, så det igen bliver attraktivt at flytte ud af byerne og skabe liv i Danmarks provinsbyer, som i dag sygner hen. Udkantsområderne lider i Danmark. Længe er der blandt politikere og medier - lidt flatterende - blevet talt om den "rådne banan". Tænk engang at kalde flotte, danske områder for "rådne". Man opfatter ting, som man benævner dem - og hvis politikerne opfatter disse områder, som rådne, så er der meget lang vej igen. Jeg mindes den nye regerings løfter under valgkampen. Akutsygehus i Svendborg og mere hjælp til udkantsområderne. Men hvad er der sket? Akutsygehuset er væk, og regeringen valgte at skære ned på EU's regionale støtte til samme. Ved at fjerne EU"s udviklingsstøtte, rammer regeringen netop udkantsområderne hårdt - uden at give dem et alternativ. Det vil gå hårdt ud over beskæftigelsen, væksten og mulighederne i de danske udkantsområder, som lever af denne støtte. Udkantsområderne indeholder et fantastisk uudnyttet potentiale. Lad os derfor i stedet blive enige om, at vi fremover kalder udkantsområderne i Danmark for den "plukkemodne banan". Det er her, der er muligheder for vækst. Muligheder for at skabe nyt liv og optimisme i Nakskov, på Langeland, i Glyngøre og mange andre steder. Lad os anskue det med positivitet og kigge fremad. Da jeg i sommer foreslog, at Danmark oprettede såkaldte tiltagszoner efter norsk model, hvor man skaber incitament til at få folk til at flytte til udkantsområder, blev jeg kun mødt af kritik. Mit forslag om at sanere studiegæld for højtuddannede, der finder job i udkantsområder, blev kaldt urealistisk. I Norge har det ellers været en kæmpesucces. Og særligt nedslående var kritikken, fordi dens afsendere ikke bragte alternativer på banen. Og så sker det, som så ofte sker i den danske politiske debat - dagsordener dør, fordi politikerne har for travlt med at skændes. Men denne sag er for vigtig til blot at lade den dø på mediernes alter. Derfor besluttede Dansk Folkeparti på sit sommergruppemøde at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kigge nærmere på de norske tiltagszoner. Lad os undersøge mulighederne for at skabe et lignende system i Danmark, som kan være til gavn og vækst for de danske udkantsområder. Denne arbejdsgruppen er allerede i fuld gang og snart vil der ligge et helt katalog af forslag klar, som vil udstikke nogle muligheder, der kan skabe nye vækst og fremgang i udkantsområderne og som atter vil gøre det attraktivt at flytte væk fra de større byer. I Norge har man opnået stor succes med tiltagszonerne. Her bliver der tilbudt ekstra børnepenge, reduktion i personskatten, fritagelse for el-afgiften og sanering af studegæld mm. Hvorfor ikke skabe et lignende system i Danmark? Hvorfor ikke her som i Norge give ligeså lukrative muligheder til folk, der vil bosætte sig i udkantsområder? Mon ikke en del danskere ville gribe chancen og være med til at give fornyet optimisme og vækst? Jeg tror det. Hvis vi ikke får en åben diskussion om muligheder og udfordringer for udkantsområderne i Danmark og begynder at omtale dem positivt og med engagement, så ender de endnu en gang med, at vi står tilbage som tabere næste år. Mit nytårsønske er derfor, at regeringen denne gang er sit ansvar voksen og vælger at se lidt indad mod de danske problemer, før de beskæftiger sig med EU-systemet og skabe fred i verden. Indtil nu har vores statsminister brugt mere tid på de bonede gulve med at skåle og smile sammen med de europæiske ledere. Det er sikkert også mere spændende end at løse problemerne her og nu i Danmark. Men det er altså her, regeringen er valgt. Lad os nu tage fat. Dansk Folkeparti er klar.