Se på forandring og forbedring

UNDERVISNING:Under overskriften "Venstre tager kvælertag" har Lone Sondrup, Helle Mølgaard, Erik Grønlund, Ole Mogensen og Troels Kristensen, der præsenterer sig som forældre i Mariagerfjord Kommune, skrevet et åbent brev til undertegnede (17.12) om efterskolerne. Jeg synes, at det er meget positivt, at "forældrene" engagerer sig i Venstres politik – også på dette område – og jeg deltager gerne i debatten; både blandt liberale meningsfæller og andre med anderledes grundlæggende synspunkter. At der i det åbne brev tilsyneladende ikke er dækning for den dramatiske overskrift skal blot nævnes for god ordens skyld… "Forældrene" gør sig til talsmænd for en bevarelse af efterskolerne i den nuværende form, og flere af deres begrundelser er jeg enig i. Vi ønsker vel alle, at vores unge får den bedste start på voksentilværelsen – uanset om de skal have en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Men jeg er ikke enig i, at man krampagtigt skal fastholde det nuværende system. Selv om det kan være fristende at nøjes med at beskæftige sig med en enkelt flig af uddannelsessystemet, må man som folketingspolitiker nødvendigvis se på sammenhængen i de overordnede linier – også i denne forbindelse. Vi kan konstatere, at Danmark har verdens dyreste undervisningssystem, men at det ikke resulterer i, at vi også har verdens bedst uddannende elever. Derfor er det vel rimeligt nok, at man ser på, om der er noget, der kan forandres og forbedres. Især når vi må erkende, at viden i fremtidens globale samfund er et af vores vigtigste råstoffer. Det er et mål for den nuværende regering at finde løsninger på denne problematik. Det fremgår af regeringsgrundlaget, så det kan ikke være en overraskelse for nogen. Jeg er tilfreds med, at undervisningsminister Bertel Haarder har mod og mandshjerte nok til at tage fat om problemerne i stedet for bare at lade stå til. At han forlanger en vis handlefrihed, fordi alt for mange bindinger – eksempelvis i form af løfter på forhånd til efterskolerne – er forståeligt nok, for det vil forhindre ham i at komme med de mest optimale løsninger. Men ligesom "forældrene" følger jeg debatten tæt, og jeg giver naturligvis udtryk for mine tanker og holdninger på rette sted.