Se på kvaliteten

Angående magistre og DJØF'eres manglende beskæftigelse: Det bekymrer mig meget, at det er andre faggruppers job, I er ude efter. Hvorfor får vi ikke lov at søge på alle opslåede stillinger? bliver der spurgt.

Hvad siger jeres egne kolleger, som er ansat i kommunerne og i amtet, til dette synspunkt? Nå, det er nok ikke deres job, I er ude efter, men eksempelvis HK'ernes, som er omfattet af tryghedsaftaler og af personalepolitikker. Åbenbart begreber som de omtalte fagforeningers ledere ikke kender til. Jeg kan godt forstå, I ønsker jeres ledige medlemmer i arbejde, det gør vi også, men jeg bryder mig ikke om jeres angreb på andre faggruppers arbejdsområder. Jeg mener i øvrigt også, at det vil være spild af ressourcer at ansætte akademikere i job, som de er ikke har de rette kvalifikationer til, ligesom det vil være for dyrt på grund af akademikeres væsentligt højere aflønning. Problemet er vel i al sin enkelthed, at der bliver uddannet for mange cand. mag.'er og jurister. Dette er et samfundsproblem, som ikke løses ved at gå på strandhugst blandt andre faggruppers job. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel og bør reguleres ved hjælp af adgangsbegrænsning – et krav til uddannelsesinstitutionerne bredt. Et af universiteternes taxameter-krav må være hvor mange af en årgang, der bliver beskæftiget efter endt uddannelse, og dette gælder i ligeså høj grad for handelsskolerne og de tekniske skoler. En uddannelsesinstitution er jo dybest set en produktionsvirksomhed, og får man ikke solgt sine produkter, så burde man lukke. Så enkelt er det! Set fra min stol virker det, som om man interesserer sig mere for hvor mange uddannelsespladser, den enkelte skole/institution får besat, end om kvaliteten af uddannelserne og dermed mulighed for job efterfølgende til vores unge mennesker. Her var der noget at gå i gang med for både regering og folketing. Dette kunne være med til at øge beskæftigelsen sammen med udflytningen af jobs fra hovedstadsregionen til det øvrige Danmark - af både statslige og private job. Her burde der bredt være enighed om at støtte regionerne, bl.a. med midler til at øge forskningen i alternativ energi, biotek etc. i private virksomheder.