EMNER

Se på politik - ikke på personer

S-KONGRES:Så er NORDJYSKE igen ude med den sædvanlige traver om, at den til enhver tid siddende socialdemokratiske formand/statsminister mangler gennemslagskraft og folkelighed. I reportagen mandag 15.9. fra den netop afholdte i Aalborg mener skribenten Martin Hein, at "socialdemokraterne så gerne vil begejstres. De trænger sådan til en taler, der kan skabe en storm. Og få det brokhærgede(?) socialdemokrati til at lette. I stedet har de Mogens Lykketoft o.s.v." Derefter en ren nedgøring af Lykketoft. Martin Hein savner ligefrem Svend Aukens talent for at sætte fut i en sal fuld af velvillige partifæller. Jeg ved ikke, hvor gammel du er Martin Hein, men jeg tvivler lidt på, at du som journalist har overværet en formandsberetning fra Svend Auken på en socialdemokratisk kongres. Det kan da godt være, at den har sat kongressen i bevægelse, men det har desværre ikke været nok. Vi ved jo alt om, hvad der skete i 1992. Men de socialdemokratiske formænd/statsministre lige fra Stauning og frem til og med Lykketoft hen over Hedtoft, Krag, Anker, Auken og Nyrup har altid været populære, folkelige og med gennemslagskraft, når de er gået af som statsminister/formand. Kan pressen ikke snart begynde at vurdere de forskellige ud fra de politikker, som de lægger frem? Politikker, som måske ikke altid er så populære, fordi de "bare" vil bringe flere folk i arbejde frem for regeringens politik, der øger arbejdsløsheden. En politik, der med sit skattestop og skattelettelser bringer ulighederne tydeligt frem i samfundet. En politik, der "tilfældigvis" specielt begunstiger de af regeringens medlemmer og deres venner fra det private erhvervsliv, der har de fine adresser i whiskybæltet i Nordsjælland, jeg kan i flænge nævne Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller, Chr. Hjorth Frederiksen, Thor Pedersen (hvis han ellers ved, hvor han sin adresse!), m.fl. Det er mig ganske uforståeligt, at den bankospillende Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti som sit partis arbejdsmarkedspolitiske ordfører kan acceptere en politik, der så udpræget begunstiger de velbjergede i det danske samfund på bekostning af arbejderklassen. Synd at de SiD-medlemmer, der stemmer på Dansk Folkeparti og Venstre ikke kan se det. I Radioavisen 16.9. kl. 18.30 fremgik det, at et udvalg, nedsat af regeringen omkring de psykisk syge, i en rapport påpeger, at regeringen har solgt denne samfundsgruppe til fattigdom. Børn fra denne klasse vil snart hærge det ganske land gennem kriminalitet, da de vil være meget bundet af den sociale arv. Vores lille søde socialminister kunne ikke se noget problem, regnede nærmest ikke rapporten for noget. Nu er det da helt galt i Danmark, at regeringen undsiger sine egne smagsdommere. Som en afrunding af ovenstående vil det glæde mig, hvis Martin Hein kunne definere hans form for folkelighed. Også hvem der i dag har den folkelighed, som han efterlyser. Er det Anders Fogh, er det Marianne Jelved, er det Bendt Bendtsen, er det Pia Kjærsgaard, der har det, du mangler hos Lykketoft? Er det en George W. Bush, der bare det der? Jeg vil glæde mig til at læse en artikel fra dig om "folkelighed, gennemslagskraft og evne til at få folk op på stolene", når der snakkes arbejdsløshed, skattestop, flygtninge, EU m.v.