Se regeringens planer for asylansøgere

Regeringen vil give samarbejdende asylansøgere mulighed for at bo og arbejde i Danmark.

Se regeringens planer for asylansøgere

Der er afsat 286 millioner kroner til at forbedre asylansøgernes forhold. Aftalen er indgået mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Regeringen vil tilbyde asylansøgerne mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene under følgende forudsætninger:

* Asylansøgerne skal have opholdt sig seks måneder i landet, fra de har søgt om asyl i landet.

* Asylansøgerne skal hjælpe med at behandle deres sag ved så vidt muligt for eksempel at fremskaffe papirer og samtidig love, at de rejser ud af landet, hvis deres ansøgning bliver afvist.

* Asylansøgerne vil kunne få arbejde på lige fod med alle andre på arbejdsmarkedet, men ansættelsesforhold skal godkendes af udlændingemyndigheden for at sikre, at der betales skat af indkomsten, og at asylansøgerne arbejder på overenskomstvilkår.

* Asylansøgere på tålt ophold og asylansøgere, der er udvist på grund af kriminalitet, vil ikke være omfattet af ordningen.

* Justitsministeriet vurderer, at cirka 1850 asylansøgere vil få gavn af tilbuddet.

* Der skal samtidig afsættes 10 til 18 millioner kroner til at motivere asylansøgerne til at rejse hjem. Det drejer sig blandt andet om mere målrettet arbejde med kostpengeordningen og rådgivning om forholdene i hjemlandet.

* Der skal samtidig afsættes cirka 30 millioner kroner til forbedring af tilbuddene om undervisning og aktivering på asylcentrene. Det skal blandt andet tilgodese gruppen af asylansøgere, der fortsat vil være indkvarteret i centrene.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/