EMNER

Sebber IF må ud i ekstra general-forsamlinger

VALSTED:Jesper Severinsen, formand for Sebber IF, måtte på foreningens årsmøde konstatere, at der måen ekstraordinær af slagsen til . Det skyldes, at SIF under valgrunden manglede et bestyrelsesmedlem. Det var således, at Martin Larsen og Thomas Staun, begge på valg, ikke ønskede at fortsætte. Nyvalgt blev kun Søren Sørensen, idet ingen andre fremmødte ønskede at påtage sig opgaven, og derfor blev der omgående annonceret en ekstraordinær generalforsamling til 17. februar med valget som eneste punkt på dagsordenen. På grund af "faldende kommunalt tilskud, vrøvl med bruserne i klubhuset, voksende udgifter til dommere og holdgebyrer", beskriver formanden økonomien som en "smule presset", og han foreslår kontingenterne sat op for at skabe ny "balance". Støtteforeningen står også uden ledelse, da både formand Anne Bay og kasserer Dorthe Hansen siger nej til at fortsætte. Også her indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til. - Vi skal nok til at finde en ny struktur for foreningens virke, vurderer SIF-formand Jesper Severinsen.