EMNER

Sejlflod dobler tilskuddet til Musikhuset

- Vi bruger i forvejen så lidt på kulturlivet og lader Aalborg betale

SEJLFLOD:Der blev protesteret, men kun fra Dansk Folkepartis mand, Tage Stevnhoved, da Sejlflod byråd forleden diskuterede, om kommunen skal bidrage yderligere til Musikkens hus i Aalborg. Det skal kommunen. Et stort flertal vedtog at fordoble kommunens bidrag til kulturtemplet fra fem kr. pr. indbygger til ti kr., eller i alt ca. 100.000 kr. Men inden da skal sagen dog sendes til kommunens erhvervsråd med en opfordring til de erhvervsdrivende om at give deres. - Der er mange gode argumenter for at støtte Musikkens Hus, der jo vil komme til at give hele Nordjylland et løft. Men i Socialdemokratiet synes vi, at erhvervslivet skal have chancen for at yde deres. Det er en kendt sag at også erhvervslivet har stor gavn af den slags kulturtilbud, sagde Finn Ladefoged (S) som begrundelse for forslaget om at udsætte beslutningen lidt. Bent Bundgaard (UP) fandt, at det var en "underlig indstilling": - Vi har haft så stor glæde af kulturen i Aalborg i alle årene, og vi bruger så lidt på kultur selv, at det bare mangler. Vi tror også på, at det bliver et stort økonomisk plus for vores kommune, når musikhuset kommer, så vi ser gerne, at der bliver sendt 10-11 kr. pr. borger af sted til det gode formål, sagde han. Londe Landkildehus (V) tilsluttede sig synspunktet og begrundede det med Sejlflods erklærede mål, at være en bosætningskommune. Tage Stenhoved (DF) stod ganske alene med sit synspunkt: - Sejlflodborgerne har allerede en gang været tvunget til at betale til det hus. Vi kommer også til at betale gannem amtet og siden til driften. Det må være rigeligt. Det er jo en kendt sag, at det er de velhavende og højtuddannede, der får glæde af sådan et sted, ikke husmændene, fabriksarbejderne, social- og sundhedsassistenterne og kassedamerne. Hvorfor de så skal betale til luksussen af deres sparsomme løn, for at de velstillede kan gå billigt til koncert, det går over min forstand, sagde han. Aage Hedevang (UP) mente nu nok, at andre end de velstillede har glæde af musikhuse. I Århus havde han f. eks. set en forestilling med 600 skolebørn på scenen - alle beriget med en oplevelse for livet. Finn Ladefoged supplerede: - Det er altså også SiD'erne og andre, der kommer til at bygge musikhuset, både direkte og hos underleverandørerne - og bliver ansat i driften, sagde han. Forhandlingen endte med det kompromis, at byrådsflertallet bemyndiger økonomiudvalget til at afslutte sagen, når Erhvervsrådet er blevet hørt.