Sejlflod sænker skatteprocenten

Til gengæld bliver grundskyldspromillen hævet og i løbet af 10 år bliver der råd til ny badestrand ved Egense

Skattepolitik 4. september 2002 08:00

SEJLFLOD: Kommunalbestyrelsens første ordinære møde efter sommerferien har i aften første behandling af budgettet for 2003 år på dagsordenen. Økonomiudvalget indstiller en smule overraskende en kommunal skattenedsættelse på 0,3 procent. I budgetforslaget opererer kommunen med at få et særtilskud på 8,2 millioner fra staten til næste år, mens der ikke er indregnet ekstra tilskud for årene 2004 til 2006. I alle årene er der i forudsætningerne indregnet, at kommunens indbyggetal holder sig på 9.300 borgere, så skattegrundlaget skulle være uændret. Alligevel opererer økonomiudvalget i sin indstilling til kommunalbestyrelsens med en sænkning af indkomstskatteprocenten med 0,3 procent. Altså en sænkning fra 21,4 procent i 2002 til 21,1 procent i 2003. Omvendt stiger grundskyldspromillen med seks promille. Fra 13 promille i 2002 til 19 promille næste år. Økonomiudvalgets medlemmer bestående af borgmester Kristian Schnoor (S), Jørn Boye Pedersen (S),Tage Stevnhoved (DF), Lone Landkildehus (V) og Bent Bundgaard (T) er enige om indstillingen, og ingen har før førstebehandlingen afgivet særstandpunkter. - Den hævning, vi har på grundskyldspromillen, modsvarer nedsættelsen af skatteprocenten på 0,3 procent, forklarer økonomiudvalgsmedlem Jørn Boye Pedersen om udspillet til første behandling. For den enkelte borger bliver det nye budgetforslag stort set udgiftsneutralt, mens det bliver dyrere for sommerhusejerne i Sejflod Kommune at have fritidshus. I alt har kommunen omkring 1000 sommerhusejere, og de kommer altså til at betale noget mere. I alt er grundværdierne i kommunen steget fra 648,9 mio. kr. til 702,3 mio. kr. - og det er denne grundværdistigning, der gør det muligt for kommunen at finansiere en kommunal skattenedsættelse. - Hvis vi sammenligner os med de øvrige sommerhuskommuner i det nordjyske, har vi hidtil haft en ret lav grundskyldspromille. Pandrup Kommune operer med én et eller andet sted i 20-erne. Jeg tror 24 promille. Så vi er jo stadig billige i forhold til dem, forklarer Jørn Boye Pedersen. Økonomiudvalget indstiller dette forslag i enighed, men der kan snart gå politik i sagen. Derfor kan der sagtens nå at komme ændringsforslag og politisk debat om sagen, inden budgettet er endeligt på plads. - Indbygget i budgetforslaget er også en årlig opsparing på 250.000 kr årligt. De penge vil vi bruge til at lave en god badestrand ved Egense. Kigger vi over på den anden side af fjorden til Hals, kan vi se, hvor meget de her har fået ud af at forbedre forholdene for både de lokale og turisterne. - I alt giver det os i løbet af 10 år rådighed over 2,5 mio. kr., og ved at skyde en million mere i fra kommunekassen, får vi råd til at gennemføre Egense-projektet, forklarer økonomiudvalgsmedlem Jørn Boye Pedersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...