Turisme

Sejlflod samler stumperne

Destination Himmerlands sammenbrud samles op

SEJLFLOD: "Lokalt kan kravet til samarbejde et langt stykke af vejen imødekommes, men når kravet rejses på regionalt plan synes modstanden, modviljen, manglende evner eller lyst, at virke uoverskuelig. Situationens alvor taget i betragtning virker disse barrierer lammende". Ovenstående vurdering blev fremlagt på Sejlflod Turistforenings generalforsamling i formand Jens Jørgensens årsberetning. Men han havde ikke nogen endegyldig løsning med til årsmødet. - Der gives ikke noget nemt svar, men forudsætningen er, at alle erkender, at man er forskellige og dermed også får forskelligt udbytte af samarbejdet. Men essensen er, at helheden forudsætter samarbejde for at kunne give et tilfredsstillende resultat for den enkelte, sagde han. Som resultat af den manglende erkendelse af samarbejdets betydning måtte det himmerlandske turistsamarbejde - Destination Himmerland - opgives i begyndelsen af 2002. Turistforeningsformanden kunne oplyse, at der har været arbejdet intenst på at afbøde virkningen af sammenbruddet, men der er endnu ikke kommet konkrete resultater på bordet. Det har betydet, at de himmerlandske kommuner og turistforeninger hver især er begyndt at sondere mulighederne for et fremtidigt samarbejde, hvor det nu synes muligt. Udfordringen er taget op. Som et foreløbigt resultat er et markedsføringsprojekt for 2003 forhandlet på plads. Det indeholder både markedsføring via tv-spot, brochurer og aviser - dækkende Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Hvorledes dette samarbejde kan fortsætte i 2004 er ikke afklaret. Derimod er der taget initiativ til fra Region Aalborg Samarbejdet at inddrage turistområdet som endnu en søjle i dette regionale samarbejde. Jens Jørgensen: - Resultatet af dette initiativ vil ligge klar inden udgangen af indeværende år og forhåbentlig indeholde nogle spændende og udfordrende visioner. Formanden for Sejlflod Turistforening fortalte også, at markedsføring er meget omkostningskrævende, og samtidig synes udviklingen på vej til at dreje hele informationsdelen over på de nye medier. En stadig stigende del af turisterne får via internettet deres ønskede oplysninger - enten der nu er tale om den ene eller den anden hjemmeside. Derfor er Sejlflod Turistforening i gang med at få udarbejdet sin egen hjemmeside; VisitSejlflod, der er en elektronisk genvej til mange oplysninger om mange turistrelevante ting i kommunen. Hertil kommer, at der sideløbende indberettes til VisitDanmarks hjemmeside. Med disse tiltag er den elektroniske markedsføring for alvor indført som en aktiv del af den samlede turistmæssige markedsføring af Sejlflod Kommune. Udviklingen giver anledning til overvejelser om udgivelsen af den trykte Sejlflod Turistguide skal fortsætte. I fjor kostede guiden 70.000 kr. plus væsentlige udgifter til distributionen. Annoncerne indbragte rundt regnet 60.000 kr., men som turistfremmende foranstaltning kræver guiden også mange og store arbejdsmæssige ressourcer. Turismæssigt er Sejlflod Kommune gennem de seneste to-tre år også blevet markedsført via Sejlflod Erhvervs- og Udviklingsråds cd-rom, og den har gjort en forskel i mange henseender, fastslog Jens Jørgensen på generalforsamlingen, der blev afviklet på Mou Hotel. brula