Lokalpolitik

Sejlflod sparer 1,2 million

Halvårstjek giver sparekrav

SEJLFLOD:En million kroner kunne de kommunale udvalg finde frem som besparelse ved halvvejs-reguleringen af budgettet. Her viste det sig nemlig ved serviceeftersynet, at kommunen var godt i gang med at overskride sine budgetter med 2,5 millioner. - Verden står jo ikke stille, fordi man har vedtaget et budget. Vi ved jo godt, at forudsætningerne ændrer sig henad vejen, så det er derfor, vi har vedtaget dette grundige opsyn med forløbet. I første omgang fandt vi besparelser ned til 2,2 mio., og nu kommer udvalgene så med yderligere en million, sagde borgmester Kristian Schnoor på byrådsmødet onsdag aften. Kulturudvalget bidrager med mest: Her er fundet i alt en million, dels på en sparet støtteperson til flygtninge, dels på udskudte skolemoderniseringer og dels på udskydelse af etableringen af en heldagsklasse. Kulturudvalgsformand Lars Peter Frisk (UP) forbeholdt sig dog, at de 500.000 kr. til skolemoderniseringer skal tilbageføres, hvis det senere viser sig, at sparebehovet ikke er helt så stort. - Det tror jeg ikke engang, vi behøver skrive ned. Det husker vi alle, svarede borgmesteren. Fra socialudvalget bidrages med 150.000 kr, en merindtægt på sygedagpengene. Udvalget for teknik og miljø sparer 30.000 ved at udskyde besættelse af en stilling, og økonomiudvalget finder 110.000 kr. på samme måde. I alt 1,29 mio. kr. - Så er vi nede på under en million, og det synes jeg, vi skal tillade os selv. Der er sat nye budgetanalyser i gang, som kan vise flere muligheder. Vi kan også allerede nu se, at merudgiften på driftsbudgettet bliver ca. to mio. mindre end forudsat - og vi vil generelt i økonomiudvalget vise tilbageholdenhed med anlægsbevillinger, sagde Kristian Schnoor.