Lokalpolitik

Sejlflod vil forsvinde i en stor Aalborg-kommune

Engtoften 4, Storvorde: SAMMENLÆGNING: Hvad vil fremtiden bringe for de "gamle" Sejlflod-borgere såfremt vi bliver underlagt Big Brothers styre i Aalborg? Sejlflod kommune bliver slettet af landkortet! Nærdemokratiet forsvinder. Man kan ikke som nu henvende sig til en lokal politiker med sine ønsker eller problemer. Sejlflod kommune bliver til et yderområde i giganten. Bliver Nibe og Sejlflod underlagt Aalborg, vil indbyggertallet komme op på 180.000 borgere. Hvilken politiske indflydelse vil yderområderne med Sebber i vest, Tylstrup i nord og Dokkedal i syd få i gigantkommunen? Hvor megen repræsentation tror man, at man vil få? Alle partier vil i de lokale foreninger miste medlemmer, da storbyen Aalborg ganske givet vil sætte sig på de fleste politiske poster. Og hvor mange borgere i Tylstrup og Dokkedal kender meget til politikerne i "hovedstaden" Aalborg? Det bliver meget svært at komme i kontakt med dem. Sejlflod kommunes borgere kan sikkert kun forvente højst en politisk repræsentant. Lokallisterne vil blive udraderet. Yderligere skal vi bidrage til udgifterne med Musikkens hus og Havnefronten i Aalborg, som løber op i et gigantbeløb. Der er ingen, der på nuværende tidspunkt har beregninger på evt. merudgifter for reformen. Jeg så hellere en sammenslutning af kommunerne Sejlflod, Skørping og Støvring, der kommer op på et indbyggertal på 32.000. Det vil være til at styre og overskue. Ydeligere har man da stadig lov at samarbejde. I øvrigt mener jeg, at hele kommunereformen er gennemført på et meget snævert flertal og meget forhastet . Det hele skal være så stort så stort og hellere i går end i dag. Den seneste kommunalreform i halvfjerserne var man 14 år om at udarbejde. Torsdag 2. september var der høring om kommunalreformen på skolen i Storvorde. 60-70 borgere deltog. Der viste sig et klart flertal ved en afstemning om at tilslutte sig Aalborg. Det bliver spændende, om det også vil gøre sig gældende på møderne i Mou og Kongerslev. På næste kommunalrådsmøde i oktober skal de lokale politikere tage stilling til, hvem vi skal tilsluttes. Det er dog indenrigsministeren, der har den endelige afgørelse.