Lokalpolitik

Sejlklub klager over afslag på tilskud

Klub undrer sig over, at der er penge tilbage i pulje, når de ikke kan få tilskud

RØNBJERG:På torsdag skal byrådet i Løgstør behandle en klage fra Rønbjerg Sejlklub. Klubben kan ikke forstå, at den har fået et afslag på krone-til-kronetilskud. Især ikke, eftersom tilskudspuljen ikke er brugt op for i år. I en skriftlig klage udtrykker sejlklubben undren over forvaltningen af de midler, der er sat af til ungdomsarbejdet i kommunen. Klubbens undren bliver ikke mindre af, at de ubrugte penge fra puljen søges overført til lokaletilskud til rideklubberne i Løgstør og Ranum. - Denne forvaltning af midler ser vi ikke som værende i overensstemmelse med formålet med krone-til-kronepuljen, skriver sejlklubben i klagen. Sejlklubben har to gange fået afslag på støtte til køb af en følge- og redningsbåd til ungdomsarbejdet i klubben. En båd, som det er nødvendigt at have. - Første afslag i foråret 2003 var ikke begrundet. Ved efterfølgende forespørgsel hed det, at man ikke ville støtte en forening flere gange i træk, skriver klubben. I 2001 fik klubben 8.000 kroner til køb af en brug gummibåd og i 2002 7.500 kroner til køb af en Hobbiecat. - Tilgangen til ungdomsarbejdet i Rønbjerg Sejlklub er blevet femdoblet de seneste to år. Vi oplever det således som en paradoks, at netop den bevilgede støtte de seneste år har medvirket kraftigt til, at vi nu har fået succes, men at denne ikke følges op i Folkeoplysningsudvalget, skriver klubben. Derfor stiller den en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Blandt andet spørges det om ideen med at udskyde hovedparten af fordelingen af midler til efteråret 2003 og så ”give afslag med begrundelse i, at en forening har fået det tidligere år uden skelen til det faktuelle behov, når der er midler, som ikke fordeles”, som klubben udtrykker det. I klagen udtrykkes der undren over, at de ubrugte midler ikke kan komme ungdomsarbejdet til gode i år. - Det er klart utilfredsstillende og vel ikke i overensstemmelse med formålet med de afsatte midler, skriver klubben. Det afvises også, at Folkeoplysningsudvalget allerede skulle have givet tilskud til en følgebåd til ungdomssejladsen. Det er de tidligere tilskud ikke gået til, understreger klubben i sit brev til byrådet.