Sejr for alle

Sikke en kærkommen nyhed for de danske forbrugere, havmiljøet og fiskeindustrien.

Gode danske fisk - rødspætter og mørksej fra Nordsøen - får for første gang et anerkendende og velfortjent blåt stempel. Stemplet - MSC hedder det - anbefalet af blandt andre Verdensnaturfonden (WWF). Det betyder en garanti for, at fiskene er fanget inden for bæredygtige rammer, og at man har viden om, hvor og hvornår fiskene er blevet hevet indenbords. Udover at de danske forbrugere med blåstemplingen har en større vished om rødspættefileternes vej til aftensbordet, at havmiljøet skånes og at den danske fiskeindustri oplever en ny kvalitetsmæssig konkurrencefordel. Så har mærkningsordningen også en anden og lige så væsentlig betydning, nemlig at vi kommer ulovligt fiskeri til livs. Omfanget af sort fiskeri er stigende både på europæisk og på globalt plan. I dag regner man med, at hver femte fisk, der bliver serveret i Europa, kommer fra fiskeri, som ikke er lovligt. Det giver en skævvreden konkurrence over for de lovlydige fiskere i Europa og i Danmark, ligesom man heller ingen kontrol har med fiskenes kvalitet. Fiskene bliver typisk fanget i områder, som er beskyttet ved lov. Og på den måde undergraver det ulovlige fiskeri både havmiljøet og truede fiskebestande. Det gælder eksempelvis makrellen og tunfisken. Vi bevæger os den rigtige vej i Europa, når det handler om fiskeri og et bæredygtigt havmiljø - men der er et stykke vej endnu. Og endnu længere vej er der, når det kommer til fiskeriet globalt. Så her en opfordring til en bæredygtig fiskemenu: Næste gang du køber rødspætter i supermarkedet, så kig efter det lille blå MSC-stempel. Det er en garanti for kvalitetsfisk. Hvis du gør det, så kæmper jeg videre i Europa-Parlamentet for både danske stolte fiskere og for et godt og sundt havmiljø.