Sejr for miljøet - godt for landbruget

Kristendemokraterne er meget tilfreds med vandmiljøplan III, der både er en sejr for miljøet og samtidig sikrer fornuftige muligheder for fortsat at drive landbrug.

I de sidste forhandlinger om planen fik vi forlænget fristen til at nå målsætningerne fra 5 til 10 år. Vi er tilfredse med, at landbruget nu får den fornødne tid til at omstille sig til vandmiljøplanen. Endvidere har vi fået overbevist regeringen om at sætte midler af til at begynde med den aftalte miljørådgivning af landmændene allerede næste år frem for først i 2007. Vi er tilfredse med, at der nu tages fat på at få halveret landbrugets fosforoverskud, samtidig med at landbruget under et bliver kompenseret ved en nedsættelse af landbrugets jordskatter. Når det gælder udledningen af kvælstof, viser en evaluering af den sidste vandmiljøplan, at landbruget allerede har opfyldt dens mål om en halvering af kvælstofudledningen. Kristendemokraterne lægger derfor vægt på, at en yderligere indsats for at nedbringe kvælstofudledningen fortrinsvis skal ske ved udtagning til våde enge og skovrejsning, der er baseret på frivillighed og som ikke belaster landmændenes økonomi. Kristendemokraterne havde gerne set en bredere aftale med deltagelse af Socialdemokraterne, SF og De Radikale. Det kunne have givet landbruget en større sikkerhed for, at aftalen også vil gælde efter næste valg. Vi prøvede derfor indtil det sidste at formidle en bred aftale, men det lykkedes desværre ikke. Efterfølgende har socialdemokraterne, SF og De Radikale bebudet, at de vil ændre vandmiljøplanen, hvis de får flertal i Folketinget. Hvis Kristendemokraterne fremover bliver tungen på vægtskålen i Folketinget, vil vandmiljøplanen blive respekteret. Står det til os, kommer der ikke en ny Vandmiljøplan før efter 2015, hvor den nuværende vandmiljøplan udløber. Det er vigtigt, at landbruget nu får ro til at indrette sig efter vandmiljøplanen uden trusler om nye opstramninger.