Sejr for miljøet

Danmark og Østrig sætter det gode eksempel for resten af EU's medlemslande, når det gælder forbud mod brug af de meget klimafarlige F-gasser.

Der er netop indgået forlig mellem Europa-Parlamentet og Rådet om reduktion af brugen af F-gasser. EU's medlemslande har forpligtet sig til forskellige grader af reduktioner af CO2-udslip i henhold til Kyoto-aftalen, og med dette forlig er opfyldelsen af målene godt undervejs. Takket været et godt og tæt samarbejde mellem miljøminister Connie Hedegaard og flere medlemmer af Europa-Parlamentet lykkedes det at tilføje aftalen en passus om, at de lande, der har strammere regler end de nye fælles regler, kan bevare dem. Det drejer sig om to lande, nemlig Danmark og Østrig. Ydermere lykkedes det at sikre mulighed for, at de lande, som ønsker at skærpe sine nationale regler, kan gøre det. Det er en kæmpe sejr for miljøet i Danmark og i resten af Europa. Ifølge Kommissionens beregninger medfører denne nye lovgivning alene en samlet reduktion af F-gasser i 2010 med ca. 23 mio. ton CO2-ækvivalenter og endnu mere i den følgende periode. Forligsaftalen skal først godkendes af Europa-Parlamentet, men jeg er overbevist om, at dette flotte forlig nok skal få en stor opbakning. Også selvom Jens-Peter Bonde stemte imod aftalen, som den eneste, og formentlig vil gøre det igen - til skade for både miljøet og Danmark. EU's medlemslande har skrevet under på Kyoto-aftalen, der skal begrænse udslippet af CO2. Her spiller klimagasserne en vigtig rolle. Jo flere farlige gasser, vi kan slippe af med, jo mere kan vi formindske udslippet af CO2 til gavn for det globale miljø.