Fodbold

Sejr til vedvarende energi

Det hollandske og franske nej til EU-forfatningen har givet en hel ny stemning i EU.

Kommissionen er blevet mere lydhør for reformer. Kommissions-formand José Barroso har indset, at man ikke i længden kan regere imod vælgerne. Vi har på det seneste fået Kommissionens støtte til reformer for både miljø og åbenhed. Topmødet i Bruxelles fik også Kommissionens stærke støtte til at sætte vedvarende energi på den fælles dagsorden. Det er den samme Kommission, som sidste år ville forbyde Danmark og Østrig at lave en særlig indsats for klimaet med vore forbud mod de såkaldte f-gasser. Her hjalp Barroso med at få Kommissionen til at give Danmark og Østrig en undtagelse. Nu hjælper Barroso igen. EU vil ikke længere lade olieselskaber og kortsigtede markedskræfter bestemme vores langsigtede energiforsyning. Der skal også være energi til dem, der kommer efter os - fremtiden har fået en stemme i EU. Den konkrete beslutning er stadig uklar, og målet om 20 pct. vedvarende energi er for beskedent. Der skal stadig kæmpes for gennemførelsen af selv 20 pct.. Også i Danmark, hvor Fogh-regeringens stop for opsætning af vindmøller har kostet os fem års forspring i vor førerposition. I 1994 var jeg med til at etablere en såkaldt inter-gruppe i EU-Parlamentet for vedvarende energi. Vi kaldte den for ”Eurosun” og fik fra starten bred støtte i alle politiske grupper. Inter-gruppen er ikke opløst, men vi holdt op med at mødes, da det store flertal blandt de folkevalgte i EU-Parlamentet overtog støtten til den vedvarende energi. EU-Parlamentet har længe prikket på for at få mere vedvarende energi. De dramatiske klima-udsigter har omsider fået folk som Anders Fogh Rasmussen og Barroso til at lytte. Bedre sent end aldrig. Det ville klæde dem, hvis de gik bodsgang til den vedvarende energis pioner i Danmark, Preben Maegaard, på Nordvestjysk Folkecenter i Nordvestjylland. I hans kommune laves mere vedvarende energi, end der bruges. Preben Maegaard leder et center, hvor der kommer folk fra hele verden og lærer om vedvarende energi. Preben Maegaard rejser også verden rundt og holder foredrag om den vedvarende energis nødvendighed. Senest har han været med til at få den vedvarende energi gjort til realpolitik i Kina. I Danmark har regeringen hånet ham ved at fjerne statsstøtten til centret. Han var smagsdommer og skulle ud. Pengene skulle i stedet gives til Bjørn Lomborgs institut for ikke at gøre noget nu. Preben Maegaard blev også forfulgt af atomlobbyen i EU. De fik Kommissionen til at rejse en svindelsag imod ham. Det var ganske vist, Nordvestjysk Folkecenter var den største EU-svindler i Danmark. En politimand fra EU-Kommissionens svindelkontor fortalte i radioen, hvordan Maegaard havde bedraget EU. Jeg var rystet, for der forelå ingen anklager, og jeg klagede over behandlingen i EU. Dengang desværre forgæves. Kommissionen fik så Bagmandspolitiet til at efterforske sagen. Maegaard blev pure frikendt. Men Kommissionen vidste bedre. Han var stadig skyldig og kunne ikke få tilskud fra EU til forskningsprojekter. Oprindeligt havde centret lavet en konteringsfejl. En rejserefusion fra Sankt Petersborg skulle have været på et statsstøttet projekt i stedet for det EU-støttede, fordi EU kun kunne refundere rejser i EU. Hvis forskeren havde rejst fra Helsinki, var udgiften OK. Og der var under ingen omstændigheder tale om privat berigelse. Denne lille fejl kostede fuldstændig urimeligt Maegaard mange millioner kroner i mistede tilskud. Hverken Kommissionen eller den danske regering har givet Maegaard æresoprejsning gennem en officiel undskyldning. Sådan behandler vi stadig vore pionerer i Danmark. H.C. Andersen blev nedgjort af samtiden for sine aparte eventyr. Den vedvarende energis pioner i Danmark må vente på anerkendelsen til fremtidens historiebøger, når de skal skrive kapitlet om det danske vindmølleeventyr og om EUs nye klimapolitik og støtte til den vedvarende energi.