Sejren har mange fædre

At historien ikke er hverken entydig eller en-dimensionel bliver understreget endnu engang med den 2350 (!) sider tykke rapport om Den Kolde Krig fra Dansk Institut for Internationale Studier. Langt de fleste politikere vil kunne finde støtte til netop deres udlægning af den historiske virkelighed på de mange sider. Ét bør de fleste dog kunne glæde sig over, nemlig at landene i Warszawa-pagten tilsyneladende havde meget svært ved at hverve danske spioner. Antallet forblev beskedent, og de, der gik i tjeneste hos fremmede magter, havde ikke adgang til afgørende papirer. Til gengæld fortæller rapporten også, at Danmarks Kommunistiske Parti var netop, hvad det selv benægtede: I både Folketinget og det øvrige samfund fungerede partiet som et redskab for Sovjet-blokkens udenrigspolitik, og det fik stor økonomisk støtte fra flere af østblok-landene. De første kommentarer til den massive rapport understøtter den gamle påstand om, at sejren har mange fædre. Både de politikere, der bedrev fodnote-politikken i 80'erne, og daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) mener, at de handlede ret - og at netop deres handlinger hver især var med til at bringe Sovjetunionen til det sammenbrud, der også betød afslutningen på 45 års kold krig med sin konstante trussel om en altødelæggende atomkrig. Hverken NATO eller Sovjetunionen tog tilsyneladende de talrige fodnoter, frembragt af et sikkerhedspolitisk flertal uden om den borgerlige regering, særlig alvorligt. Danmark blev heldigvis uforandret regnet for et solidt element i den vestlige alliance, og vor loyalitet blev ikke for alvor betvivlet. Hvis fodnoterne havde været et afgørende problem for regeringen, så havde den naturlige konsekvens også været et valg langt tidligere, end det faktisk skete. Mere end 20 fodnoter blev det til, før Poul Schlüter og Uffe Ellemann-Jensen trak stregen i sandet i 1988. Fodnoterne betød en kraftig polarisering i dansk politik, men i den internationale sammenhæng var de ikke andet end netop fodnoter. De hverken forkortede eller forlængede Den Kolde Krig.