Hjørring

Sekretariat giver unge en hånd

I april blev der etableret et ungesekretariat i Hjørring Kommune - et sekretariatet som har til formål at styrke svage unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Omkring 20 pct. af en ungdomsårgang stopper efter folkeskolen, men regeringen har en målsætning om at 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. For at nå dette mål i Hjørring Kommune skal der en koordineret indsats til, og her skal ungesekretariatet spille en central rolle Ungesekretariatet er i første omgang etableret som et to-årigt projekt finansieret af Det lokale Beskæftigelsesråd. Der er ansat to ungekoordinatorer til at varetage arbejdet i ungesekretariatet. Ungesekretariatet har sæde på Jobcenter Hjørring og har til hovedopgave at understøtte et koordineret samarbejde mellem kommunens jobcenter, børne- og familieområdet, sundhed- ældre- og handicapområdet, undervisningsområdet og UU Vendsyssel.