Seks år med forandringer

Forandringsparathed! Sådan lyder et efterhånden godt brugt såkaldt buzz-ord indenfor moderne ledelse. Hvis nogen kan tale med om, hvad ordet indebærer, er det de ansatte i fødevarekontrollen. Indtil sidst i 90’erne levede kontrollen relativt trygt i kommunalt regi, men den situation satte daværende fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) en stopper for, da han samlede kontrollen med fødevarer fra produktion til købmand i et system under staten. Indledningsvist blev 32 kommunale levnedsmiddelkontroller i 2000 omlagt til 14 statslige fødevareregioner under fødevareministeriet. Antallet af disse blev først reduceret til 11 og siden 10 og laboratorier blev lukket og flyttet. For to år siden blev Fødevaredirektoratet flyttet fra ministeriet for fødevarer til Forbrugerministeriet og navnet blev ændret til Fødevarestyrelsen. I perioden fra 2002 til 2006 blev kontrollen i lighed med en række andre statslige institutioner pålagt besparelser. Ifølge den resultatkontrakt for 2005-2008, der er indgået mellem styrelsen og Fødevaredirektoratet, er antallet af årsværk fra 2003 til i 2006 reduceret med godt 130. Ifølge kontrakten skal antallet af årsværk yderligere reduceres med cirka 20 årsværk årligt frem til 2008. Frem til i dag er antallet af mikrobiologiske bakterieprøver fra fødevarer i butikker og restauranter faldet fra 81.000 til 56.000 prøver årligt. Bevillingerne på finansloven til styrelsen er fra 2002 til 2006 faldet fra 617 millioner kroner til 510 millioner kroner. I 2009 budgetteres der med 479 millioner kroner. I januar i år blev de 10 regioner omlagt til tre store enheder for henholdsvis Nord-, Syd- og Østdanmark. Hos Fødevareregion Nords afdeling i Aalborg siger dyrlægernes tillidsmand, Mogens Jørgensen, at strukturændringerne i perioder har lagt et pres på afdelingens ansatte. Han understreger dog, at det ikke er strukturen, men arbejdsmængden, der er skyld i de stressrelaterede sygemeldinger. - Der er mange gode ting i den nye struktur, så den skal have en chance, konstaterer han.