Seks års ventetid på erstatning

20 nordjyske minkavlere i årelang kamp mod forsikringsselskab

Pels­dyr­av­ler Egon Holm, Blæs­bjerg, måt­te hæve sin ka­pi­tal­pen­sion i uti­de for at kla­re ta­bet ef­ter sal­mo­nel­la-smit­ten for seks år si­den - an­sva­ret er for­længst fast­slå­et, men for­sik­rings­sel­ska­bet næg­ter at be­ta­le. 
Ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

Pels­dyr­av­ler Egon Holm, Blæs­bjerg, måt­te hæve sin ka­pi­tal­pen­sion i uti­de for at kla­re ta­bet ef­ter sal­mo­nel­la-smit­ten for seks år si­den - an­sva­ret er for­længst fast­slå­et, men for­sik­rings­sel­ska­bet næg­ter at be­ta­le. Ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

VIBORG:I seks år er det lykkedes forsikringsselskabet Tryg og dets advokat-firma Lett & Co. at forhale et erstatningskrav på flere millioner fra 20 nordjyske pelsdyravlere. Nu lysner det. En retssag blev indledt ved Vestre Landsret i går, og en dom kan ventes inden jul. Sagen tog sin begyndelse i foråret 2000, da en række mink- og rævefarme blev smittet med salmonella dublin, og dyrene døde på stribe. Alle havde fået foder fra Nordjysk Minkfoder A/S, Aalbæk. Ansvaret blev fastlagt allerede 8. september 2000 med en dom i Vestre Landsret. Nordjysk Minkfoder A/S blev dømt erstatningsansvarlig. Derefter blev det vanskeligt. Det er foderfabrikkens forsikringsselskab - der dengang stadig hed Tryg-Bal-tica - som skal betale, men selskabet nægter at anerkende kravet fra farmerne. - Vi er blevet så svinsk behandlet, siger pelsdyravler Mogens Lürzer, Vodskov. Han mistede 18.000 mink og en del ræve og har et samlet erstatningskrav på ca. tre millioner kroner. Én avler når ikke at opleve sagens afslutning. Han døde i ventetiden. Pensionen tabt Og andre har lidt store økonomiske tab. Det gælder eksempelvis parret Ketty og Egon Holm, Blæsbjerg, der må se i øjnene, at de i deres alderdom vil blive ringere stillet, end de havde planlagt. - Vi var nødt til at sælge vores kapitalpension, et resultat af mange års opsparing. Vi havde 600.000 kroner stående, men staten tog de 60 procent i skat, og selv om vi nu får en erstatning, ser vi jo aldrig de penge igen, siger han. Han kan ikke skjule sin bitterhed over, hvad han har oplevet som mistænkeliggørelse og kynisk juristeri. Parret mistede 1300-1400 dyr. Deres krav er en erstatning på 198.000 kroner plus renter og andre tillæg. Tilbuddet fra Tryg-Bal-tica var på 77.000 kroner. Ketty og Egon Holms problemer blev forstærket af, at der i tiden efter skulle saneres for den smitsomme minksygdom plasmacytose. - Vi har godt nok været fattige. Nu går det heldigvis den rigtige vej, siger Egon Holm. Samlet døde omkring 80.000 dyr som følge af salmonellaen, og avlernes samlede krav er på 12 millioner kroner, men der har ikke været enighed om måden at opgøre tabet på. Sagen kører i Vestre Landsret frem til 30. oktober med afhøring af en række vidner.