Seks af ti HK'ere har stress

Antallet af henvendelser fra stressede HK-medlemmer vokser

HJØRRING:Seks af ti HK-medlemmer er belastet af stress i hverdagen, og i HK Hjørring-Brønderslev oplever man problemet som stærkt stigende. Det er undersøgelser, HK selv har foretaget, der afdækker problemets udbredelse, og i HK Hjørring-Brønderslev har man gennem de seneste ti år oplevet stadig flere henvendelser fra medlemmer, der er på kanten til at bukke under rent arbejdsmæssigt. - Mange steder er der et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Presset på medarbejderne er øget i hverdagen, og det er sket i takt med den mere og mere udbredte teknologisering, siger formand for HK Hjørring-Brønderslev, Ole Carlsen, der repræsenterer 6200 medlemmer i Vendsyssel. Præstationspres Han mener, et af problemerne er, at kompetence og opkvalificering ikke er fulgt med. Nye opgaver kommer i en lind strøm og er med til at gøre ansatte stressede. - Ofte oplever vi dog, at der både blandt virksomhedsejere og ansatte er berøringsangst i forhold til at tage hul på debatten, men vi mener, det er vigtigt med dialogen. Der er ingen, der skal dunkes i hovedet, men vi skal have problemerne frem i lyset, så de kan løses, og så vi kan forebygge i fremtiden, siger Ole Carlsen. Han peger på sammenhængen i IT-udviklingen og et øget præstationspres som en af de væsentligste årsager til arbejdsbetinget stress.

Forsiden