Lokalpolitik

Seks arbejdsgrupper går i krig med ny kommuneplan

Arbejdet med den første kommuneplan for den nye storkommune er så småt gået i gang.

- Den skal være færdig inden udgangen af 2009, men vi forventer at have den færdig inden sommerferien 2009, fortæller Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. I 2007 blev planstrategien skruet sammen, men planstrategien er kun forløberen for kommuneplanen. Hvor planstrategien handler om overordnede visioner, går kommuneplanen i detaljer med hvad, der skal kunne lade sig gøre hvor. - Vi nedsætter seks projektgrupper og starter med én, der ser på alle forudsætningerne. Derefter kommer en gruppe, der ser på landskaber, natur og kulturarv, nummer tre tager sig af byer, landsbyer og landdistrikter, nummer fire ser på infrastruktur, transport og miljøbeskyttelse og nummer fem tager sig af de generelle rammer. Til sidst er der gruppe seks, der har emnet digitalisering. Det er et krav, at kommuneplanen digitaliseres, og det bliver noget af en udfordring, siger Per Harfeld. Tilblivelsen af kommuneplan 2009-2021 er i det hele taget en udfordring, forvaltningen regner med at arbejdet kræver så meget som 5,5 årsværk. - Vi håber vi kan få det igennem uden at det genere en hel masse andet, siger Per Harfeld. lone.beck@nordjyske.dk