Seks arbejdspladser forsvinder i dag

Hanherred Statsskovdistrikt drejer nøglen om

FOSDAL:Fra 1. marts eksisterer Hanherred Statsskovdistrikt ikke mere. Det betyder, at seks arbejdspladser forsvinder fra Brovst kommune. Fire af de ansatte har fået andet arbejde indenfor statsskovdistrikterne, mens distriktssekretæren Kirsten Sørensen og skovrider Hans Borglykke er blevet afskediget. Distriktet er blevet skåret over ved Tranum Strandvej. Arealer syd for Tranum Strandvej bliver overdraget til Thy Statsskovdistrikt, som har kontor i Thisted og også fremover også skal tage sig af distriktets myndighedsopgaver for Brovst, Fjerritslev og Aabybro kommuner. Arealerne nord for Tranum Strandvej vil fremover hører under Nordjyllands Statsskovdistrikt med kontor i Skagen. Meget vemodigt Lukningen af Hanherred Statsskovdistrikt er et led i de foranstaltninger, som bunder i budgetnedskæringerne i Skov- og Naturstyrelsen i de kommende år. Det betyder blandt andet, at antallet af distrikter reduceres fra 25 til 20. - Det er et led i en større strukturomlægning, bekræfter vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, Jens Peter Simonsen. At det nu betyder arbejdspladser, man mærkes i Han Herredet. - Det er meget vemodigt, siger distriktssekretær Kirsten Sørensen, som er den ene af de to afskedigede ansatte, og tilføjer, at hun efter at have haft tid til at vænne sig til tanken, nu er klar til at sige farvel til den arbejdsplads, hvor hun har været over halvdelen af sit liv. Kirsten Sørensen, som har arbejdet i Hanherred Statsskovdistrikt næsten siden distriktet blev oprettet for godt 26 år siden, vil helst finde sig et nyt godt kontorjob, men hvis det ikke er muligt, vil hun måske tage pædagogmedhjælperuddannelsen. Landets næststørste Distriktets forstfuldmægtig Jens Østergaard, som har arbejdet på stedet siden 1997, skal nu til at køre de 55 kilometer til Thy Statsskovdistrikt. - Jeg er da ked af nedlæggelsen. Det har været en god arbejdsplads med mange opgaver, som har været spændende og til gavn for borgerne, fortæller han. Jens Østergaard er sikker på, at de opgaver også fremover vil blive løst, om end det bliver fra lang afstand. - Jeg er glad for at fortsætte i firmaet, men det er med betydeligt vemod, siger han. Sekretær Maibrit Brix Christensen rykker sammen med Jens Østergaard til Thy Statsskovdistrikt, mens vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen placeres på Nordjyllands distrikt. Den sjette medarbejder har allerede forladt sin stilling. Hanherred Statsskovdistrikt var Danmarks næststørste ved oprettelsen og årsagen til at man oprettede distriktet 1. januar 1978 var, at der var for langt til distriktskontorerne i henholdsvis Skagen og Søholt og at arealerne var for store til at de to gamle distrikter kunne fungere optimalt. Ganske tankevækkende i dag, konstaterer skovrider Hans Borglykke.