Seks beboere til nyt bofællesskab fundet

VRÅ: Det ligger nu fast, at der bliver fuldt hus i et kommende bofællesskab for seks unge psykisk og fysisk udviklingshæmmede i Vrå. Socialforvaltningen har sammen med forældrekredsen i flere år arbejdet på at få bygget et bofællesskab i Vrå, og for et par måneder siden sendte socialudvalget en ansøgning til kommunalbestyrelsen om penge til byggeriet. Ansøgningen blev dog sendt tilbage til socialudvalget, fordi politikerne vil være helt sikre på, at finansieringen holde,r og at de seks boliger kan lejes ud. - Vi ønsker at bygge bofællesskabet til udviklingshæmmede herfra, og nu ved vi, at de rent faktisk ønsker at flytte ind. Vi har også stort set fundet dem, der skal leje de sidste tre boliger, fortæller socialudvalgets formand, Henning Jensen (S). Socialudvalget er nu klar til at sende ansøgningen igennem systemet igen, og Henning Jensen understreger, at selv om de ansøgte tillægsbevillinger ser store ud, kommer bofællesskabet kun til at koste kommunen 300.000 kr. i grundkapital. Der skal gives tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. i 2004 og 1,2 mio. kr. i de efterfølgende år, men hver en krone kommer hjem igen, fordi kommunen sparer de penge, der ellers skulle være brugt på at skaffe de tre lokale udviklingshæmmede boliger i bofællesskaber andre steder, og fordi de tre udefrakommende beboere selvfølgelig skal betale husleje i Vrå. De tre lokale beboere bor ganske vist hjemme i øjeblikket, men det kan de ikke blive ved med. - Hvis ikke vi laver bofællesskabet i Vrå, skal vi findet noget andet til dem, for de skal have et tilbud. Vi kan jo ikke forlange, at de skal blive boende hjemme, påpeger Henning Jensen. Bofællesskabet i Vrå bliver endda rimeligt billigt i drift: Prisen bliver 192.000 kr. pr. beboer om året, hvor det andre steder kan koste op til 50.000 kr. om måneden, oplyser Henning Jensen. Driften af det nye bofællesskab bliver noget dyrere det første halve eller hele år, fordi man starter op med døgnbemanding. Derefter forventes beboerne at være så godt "indkørt" i dagligdagen, at det ikke længere vil være nødvendigt med personale døgnet rundt. Bofællesskabet skal bygges og ejes af Boligselskabet Nordjylland på en byggegrund ved Lundgården ud til Sdr. Vråvej. Kommunen kommer til at stå for driften, og det er planen at etablere et personale- og ledelsesmæssigt samarbejde med bofællesskabet i Løkken.