Seks for retten inden fire uger for dødsvold

Yngre mænd fortsat varetægtsfængslet og skal enten for en domsmandsret eller et nævningeting

AALESTRUP:Inden en yderligere frist på fire uger løber ud, regner anklagemyndigheden med at de seks yngre mænd, som er varetægtsfænglset sigtet for dødsvold, kommer for retten. Vicekriminalinspektør Jørgen Munk, Hobro Politi, oplyser, at de seks torsdag i retten fik forlænget deres varetægtsfængsling fire uger, hvilket er anden gang de får deres fængsling forlænget siden de blev anholdt efter en 38-årig mand døde af sine kvæstelser efter et overfald torsdag 9. december sidste år i Aalestrup. - Vi regner også med inden fristens udløb at have afklaret, om sagen skal for et nævningting eller en domsmandsret, skillelinjen er straframmen på fire år, forklarer Jørgen Munk videre. Det er jo en alvorlig sag og man er også skyldig, hvis man medvirker. Straframmen for den grove dødsvold kan gå op til otte års fængsel. De fængslede er mellem 16 og 27 år. De er sigtet for at have overfaldet den 38-årige på Rolighedsvej om aftenen 10. december sidste år i Aalestrup. Offeret døde ugen efter af sine læssioner. Først blev to personer anholdt, men de blev løsladt efter tre dage og kort efter blev de seks anholdt og har været i politiets varetægt siden af hensyn til efterforskningen. De er sigtet efter den grove voldsparagraf i straffeloven for i fællesskab med slag og spark at have overfaldet den 38-årige og blandt andet slået ham med en teleskopstang i hovedet, så han pådrog sig dødelige skader på hjernen. Anklagemyndigheden mener, at de alle seks havde aktiv del i dødsvolden.