Lokalpolitik

Seks indsigelser

LØKKEN:Høringsperioden for lokalplanforslaget for Løkkegade 4 sluttede fredag, og kommunen har modtaget seks indsigelser, hvoraf nogle er underskrevet af flere beboere i området. Else Soelberg fra teknisk forvaltning oplyser, at indsigelserne primært går på, at man ikke synes, at det kommende boligbyggeri passer ind i området - der er lagt for megen vægt på, at de nye boliger skal passe til Løkkenstrand-komplekset, mens der slet ikke er set på resten af området, mener naboerne. Lokalplanen giver Bo Kristensen og Morten Mortensen mulighed for at rive det gamle bibliotek ned og bygge ni nye andelsboliger - fem i gadeplan, mens de andre fire bliver på første sal. Projektet kaldes "Byen i byen". Nu skal forvaltningen og teknisk udvalg se på indsigelserne og drøfte lokalplanforslaget igen, inden lokalplanen kan godkendes endeligt - eventuelt med ændringer - i kommunalbestyrelsen. Lokalplanen kommer tidligst til behandling i kommunalbestyrelsen på mødet 11. august.