Arbejdspladser

Seks lærere opsagt på sprogskolen

Færre flygtninge betyder mindre behov for undervisere

AALBORG:Den første af måske flere runder af afskedigelser på Sprogskolen Aalborg er gået i gang. Seks dansklærere ud af cirka 60 lærere har fået besked på, at de er opsagt. Men de er ikke fyret som sådan. De er nemlig kommunalt ansatte, og ifølge Aalborg Kommunes personalepolitik skal medarbejderne så vidt muligt tilbydes andet arbejde i kommunen inden for en periode på seks måneder med fuld løn. Lykkes det ikke, skal kommunen hjælpe med at søge eksternt. Vil medarbejderen ikke det, så er alternativet en opsigelse på almindelige overenskomstmæssige vilkår. - Det er en meget kedelig situation at stå i for vores ansatte, siger lederen af Sprogskolen Aalborg, Henrik Olsen. - Men vi har set det komme. Siden efteråret er antallet af kursister faldet meget på grund af de færre flygtninge vi får ind i landet, forklarer Henrik Olsen. Han frygter, at skolen skal igennem en lignende runde til sommer: - Det tyder det på, og det er bestemt utrygt som ansat, siger han. Der er i øjeblikket cirka 300 elever på hovedskolen på Kastetvej, men de ansatte underviser også i fem omegnskommuner og iøvrigt på virksomheder, der har to-sprogede blandt sine ansatte. - Det skulle gerne hjælpe de to-sprogede til fastholdelse af jobbet, forklarer Henrik Olsen. - Der er desværre lavkunjunkturer lige nu, og det er vi også afhængige af. Henrik Olsen erkender, at der hele tiden i et job på sprogskolen har ligget en form for usikkerhed i, om der ville komme ændringer i form af færre flygtninge. - Men det kan, som verdenssituationen ser ud, selvfølgelig også hurtigt gå den anden vej, siger han.