Ungdomsuddannelser

Seks legater til dygtige unge

Seks tidligere elever på Hjørring Gymnasium og HF Kursus har modtaget et legat på 6.500 kr. fra Hjørring Gymnasiums Fonde.

Det er Stine Lehm Skov, Sindal, som er færdig på gymnasiet i 2005. Hun studerer udviklingsstudier og internationale forhold. Harald Smed Søndergaard, Århus V, der læser jura. Han er også gået ud af gymnasiet i 2005. Jacob Præstholm Riisager, Aalborg, der læser global business engineering. Han er færdig i Hjørring i 2008. Louise Djernæs, Aarhus, der er gået ud i 2010. Hun studerer international virksomhedskommunikation. Pernille Woller Jensen, Hjørring, der er dimitteret i 2005, læser industriel design. Sidste legatmodtager er Maria Christine Bruun Martinsen, Hjørring, som studerer fransk sprog, litteratur og kultur. Hun dimitterede i 2010.