Seks millioner for én anbragt

Anbragte børn og unge dræner Aalborg Kommunes kasse. Staten bør gribe ind

Det koster knaster, når man som her skal anbringe en ung mand på institution. 
Arkivfoto: Grete Dahl

Det koster knaster, når man som her skal anbringe en ung mand på institution. Arkivfoto: Grete Dahl

Seks millioner kroner. Så meget må Aalborg Kommune punge ud i en enkelt sag om anbringelse af en psykisk syg ung mand. Sådanne sager viser ifølge socialrådmand Mai-Britt Iversen (S), hvorfor udgifterne til anbragte børn har kostet kommunen 50 millioner kroner ekstra på budgettet de seneste to år. »Og det er ikke et luksustilbud. Vi taler om en meget psykisk syg og farlig ung mand, som skal overvåges døgnet rundt,« siger Mai-Britt Iversen. Børn af den kaliber er en ifølge rådmanden tikkende bomber, og der er kommet flere af den type dyre enkeltsager til. »Og vi har altid prioriteret området med udsatte børn og unge højt. Derfor har vi i kommunen vedtaget, at børn, som skal anbringes, bliver det - uanset hvad det koster,« siger Mai-Britt Iversen. Den politik kan imidlertid give bagslag på andre områder, da området for udsatte børn er defineret som en serviceudgift af Velfærdsministeriet. »Og det er ikke retfærdigt, at skolerne, børnehaverne og de ældre skal spare, fordi vi gør, hvad der er nødvendigt for disse børn,« siger Mai-Britt Iversen. Derfor har hun og borgmester Henning G. Jensen (S) i et brev til velfærdsminister Karen Jespersen (V) bedt om, at udgifterne til anbragte børn som minimum kommer ind under budgetgarantien. Det vil sige, at staten kompenserer kommunerne med et ekstra beløb, hvis der er en generel stigning på området. Det samme ser man på eksempelvis kontanthjælpsområdet. »Og velfærdsministeren har tidligere indført barnets reform og talt om flere og tidligere anbringelser. Når vi så faktisk gør, hvad hun beder om, så regner jeg med, at hun gør noget. Ellers er der ikke overensstemmelse mellem lyd og billede,« siger Mai-Britt Iversen. Skrækscenariet for Aalborg Kommune er ifølge Mai-Britt Iversen, hvis kommunen holder budgettet på alle andre områder end de 50 millioner, som er givet ekstra ud på anbringelsesområdet. Så straffer staten nemlig kommunerne med en bøde for budgetoverskridelse. »Det bliver yderligere 50 millioner kroner i strafporto, så den er ekstra giftig,« siger socialrådmanden. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra velfærdsminister Karen Jespersen.