Lokalpolitik

Seks millioner mere i kassen end ventet

Større statstilskud betyder at kommunen får bedre resultat i 2002 end budgetteret

FJERRITSLEV:Det gik en hel del bedre med Fjerritslev Kommunes økonomi i 2002, end politikerne frygtede, da de knoklede med at finde besparelser i budgettet for i fjor. Faktisk mere end seks millioner kroner bedre. En foreløbig opgørelse af regnskabet viser, at et kalkuleret underskud på 5,4 mio. kr. i stedet slutter med et overskud på 0,9 mio. kr., svarende til en forbedring af resultatet på 6,3 mio. kr.. Tallet ligger påfaldende tæt på den samlede besparelse på 6,2 mio. kr., som budgettet blev reduceret med i efteråret og vinteren 2001-2002, blandt andet ved at skære dybt i udgifterne til folkeskolen og ældreområdet. Men at sige, at man så kunne have undværet de barske sparerunder, vil være forkert, siger borgmester Otto Kjær Larsen (V). - Det bedre regnskab skyldes hovedsageligt forhold, som vi ikke kendte, da vi lagde budget. Vi kunne heller ikke tage højde for dem i løbet af året, da tallene først er kommet frem efter årets afslutning, forklarer Otto Kjær Larsen. - Man kan ikke stille det op på den måde, som nogen i kommunalbestyrelsen har gjort, og sige at sparerunderne var unødvendige. Den vurdering er jeg i hvert fald ikke enig i. Borgmesteren oplyser, at den største del af forbedringen i regnskabet stammer fra et væsentligt større statstilskud end ventet som følge af ændrede refusionsregler og et ekstraordinært tilskud til ældreområdet. De to beløb lyder henholdsvis på 4 mio. kr. og 0,9 mio. kr.., Der er desuden sparet 1,8 mio. kr. på driftsudgifterne, både som følge af de vedtagne sparerunder og på grund af uventede indtægter på det sociale område. Hvordan tallene helt nøjagtigt hænger sammen, vil kommunalbestyrelsen få en grundig orientering om på et møde 30. april, når det endelige regnskab foreligger, oplyser borgmesteren. 19 millioner i kassen Det forbedrede resultat ses af kommunekassens indhold ved årets udgang. Her er der 19 millioner kroner på kistebunden, eller en forbedring på 3,9 mio. kr. i løbet af året, hvor der ellers var kalkuleret med et dræn på 12 mio. kr.. Af kassebeholdningen er 8,8 mio. kr. øremærket forsyningsvirksomhederne. Årsagen til den store forbedring er, ud over det bedre regnskabsresultat, en række finansielle forskydninger og låneoptagelse. Det eneste finansielle område, der viser forværring, er kommunens egenkapital, der har taget et ordentligt dyk i løbet af året. Det skyldes, at der er optaget et byggelån på 11 mio. kr. til Solgårdens ombygning, et beløb som siden tjenes ind igen i form af husleje. Kommunens langfristede gæld er ved årets slutning 25,2 mio. kr., svarende til 2934 kr. pr. indbygger. Den er vokset med 168 kr. pr. indbygger.