EMNER

Seks mio. kr. til mere service i busserne

EU-TILSKUD:Fremover bliver det mere behageligt at køre bus i Nordjylland, når omkring 300 medarbejdere får nye kompetencer, og der bliver sat fokus på at højne servicen. Projektet "NT - til for dig" har efter indstilling fra Vækstforum Nordjylland modtaget knap seks mio. kr. fra EU's Socialfond. 150 medarbejdere i de nordjyske busser skal på servicekursus og 100 ledige kan glæde sig til at komme i job. I alt skal 300 medarbejdere kompetenceafklares, når Nordjyllands Trafikselskab sætter det nye ambitiøse udviklingsprojekt "NT - til for dig" i gang. I løbet af de næste to år vil projektet sikre et markant kompetenceløft til medarbejderne, og det skal bringe service i højsædet. - "NT - til for dig" skal gøre det sjovere at køre i bus i Nordjylland - både for dem, der sidder i bussen, og for dem bag rattet. Og derfor skal vi se på alle medarbejderes kompetencer. Vi vil flytte fokus fra kun at tænke i drift til i endnu højere grad at tænke i service, siger projektleder Heidi Livoni fra Nordjyllands Trafikselskab. Med projektet ønsker Nordjyllands Trafikselskab at tilbyde de kortuddannede medarbejdere en ny slags efteruddannelse, hvor der vil være fokus på personlig og tværfaglig kompetenceudvikling, og målet med uddannelsen er at skabe en bedre servicekultur i hele virksomheden. I første omgang bliver der udpeget og uddannet 30 medarbejdere, som skal fungere som ambassadører - serviceagenter - i virksomheden og understøtte kulturforandringen og udviklingsarbejdet. Derefter vil 100 nye chauffører gennemgå en nyudviklet otte ugers chaufførgrunduddannelse. Samtidig vil 300 fastansatte chauffører blive kompetenceafklaret, og det skal danne baggrund for mere målrettede uddannelsestilbud, hvor 150 af disse chauffører skal igennem et to ugers kursus, der har fokus på service og kundernes behov. Da det i udvikling af kulturen ofte er ledelsen, der fører an, skal den også på skolebænken, så den kan motivere medarbejderne til at skabe både overordnet og daglig forandring.